Geboorteakte

Een geboorteakte is een authentieke akte, die alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon bevat.

De ambtenaar burgerlijke stand maakt de akte op. De dienst burgerlijke stand schrijft de geboorteakte na de geboorteaangifte in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Van iedere akte van de burgerlijke stand, die in Sint-Truiden opgemaakt werd, kan je uittreksels bekomen.

Over wie?
Personen geboren in Sint-Truiden

Door wie aan te vragen?

 • Jijzelf, jouw echtgeno(o)t(e), jouw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders), jouw wettelijke vertegenwoordiger, jouw erfgenamen, hun advocaat, hun notaris en openbare overheden
 • Andere personen na toelating van de familierechtbank Hasselt (voor akten jonger dan 100 jaar)

Prijs?
Gratis

Waar aanvragen?
Geboren in Sint-Truiden:

 • dienst burgerlijke stand Sint-Truiden. Opgelet: akten ouder dan 100 jaar vind je in het stadsarchief.

Geboren in andere gemeente:

 • dienst burgerlijke stand andere gemeente

Geboren in het buitenland:

 • (Eerste) woonplaats in België als jouw geboorteakte overgeschreven is in jouw (eerste) woonplaats in België na de terugkeer naar ons land
 • Burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg als je geboren bent in het buitenland en gehuwd in België. Als het om een huwelijksdossier van het lopende kalenderjaar gaat, kan je een afschrift krijgen op de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.
 • Als je geboren bent in het buitenland en jouw Belgische ouders er woonden op het ogenblik van jouw geboorte mits jouw ouders de geboorte gemeld hebben op de Belgische ambassade van hun woonplaats.
 • Officiële woonplaats van jouw ouders in België op het ogenblik van jouw geboorte als je geboren bent in het buitenland als kind van een beroepsmilitair, die gekazerneerd was in een garnizoensplaats in het buitenland.

Hoe aanvragen?

 

 • Je een geboorteakte online aanvragen: de gerprinte documenten zijn 3 maanden rechtsgeldig binnen de Europese Unie en enkel voor de opgegeven redenen. Als je zelf de aanvraag doet met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document in de meeste gevallen binnen de 5 werkdagen onmiddellijk in jouw mailbox. Als je een aanvraag doet zonder elektronische identiteitskaart, ontvang je het document per post binnen de 5 werkdagen. Als je een aanvraag doet over iemand anders met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document binnen de 5 werkdagen. Als je het document nodig hebt voor het buitenland, ontvang je het document  binnen de 8 werkdagen.
 • Via het aanvraagformulier hieronder te downloaden. Indien je het document aanvraagt, wordt het gratis per post verstuurd. De behandeling hiervan duurt minstens 1 week vanaf ontvangst door de dienst burgerlijke stand.
 • Persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerlijke stand. Je mag volmacht geven aan een andere persoon door het formulier hieronder te downloaden.

Opgelet: Je kan een internationaal meertalig uittreksel van de geboorteakte aanvragen  door het formulier hieronder te downloaden.

Wat meebrengen bij aanvraag aan het loket burgerlijke stand?

 • Identiteitsbewijs
 • Volmachtformulier indien je een afschrift of uittreksel met afstamming aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, jouw echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind) + aanvraagformulier + kopie identiteitskaart
 • Toestemming familierechtbank Hasselt voor opvraging afschrift of uittreksels met afstamming jonger dan 100 jaar
BijlageGrootte
PDF icon Aanvraagformulier afschrift-uittreksel-akten177.6 KB
PDF icon Volmachtenformulier burgerlijke stand150.06 KB