Gazo Depot

Gazometerstraat 3, verdieping -2
3800 Sint-Truiden

011 70 14 68
Vandaag Open op afspraak.
Morgen Gesloten.

Wat doen we?

Het GAZO-depot zorgt voor het kwalitatief en duurzaam bewaren van onroerend erfgoedobjecten, zoals bijvoorbeeld archeologische ensembles, archeologische artefacten of onderdelen van beschermd onroerend erfgoed.

Er is de mogelijkheid om zowel tijdelijk (bv. door verbouwingswerken of calamiteiten) als langdurig (bv. vondsten uit een opgraving waarbij de originele context werd vernietigd) vondsten in bewaring te geven.

Hoe?
De depotruimte is aangepast voor langdurige opslag. In de ruimte wordt gewerkt volgens de principes van gescheiden opslag (per materiaalcategorie zoals bijvoorbeeld metaal, aardewerk, glas, beendermateriaal, enz…) met gecontroleerde bewaaromstandigheden. Gecontroleerde bewaaromstandigheden worden zowel in de ruimte (geklimatiseerde opslagruimte) als in de opslagmethode (aangepaste verpakking) bereikt.

Op deze manier wordt er preventieve conservatie toegepast om zo de toestand van de onroerend erfgoedobjecten te stabiliseren en ze voor de toekomstige generaties te bewaren.

Werkingsgebied
In eerste instantie gaat het om onroerend erfgoedobjecten afkomstig uit grondgebied van Sint-Truiden.

In tweede instantie zal het GAZO-depot openstaan voor onroerend erfgoedobjecten uit Zuidwest-Limburg, meer bepaald de gemeenten Alken, Borgloon, Gingelom en Heers. Met deze gemeenten is er een samenwerkingsovereenkomst.
 

Advies en ondersteuning
Bij het GAZO-depot hoort ook advies en ondersteuning.  

Je kan er terecht voor:

  • Advies over preventieve conservering van onroerend erfgoed.
  • Wetenschappelijke begeleiding en advisering inzake de bewaring van archeologische ensembles.
  • Aanleveren van gegevens in verband met de depotwerking en deelname aan studies.
  • Uitlenen van collectiestukken voor wetenschappelijk onderzoek en tentoonstellingen.
  • Begeleiding van studenten tijdens een depotstage, bachelor- of masterproef en begeleiding van vrijwilligers binnen de depotwerking.
  • Het uitbouwen van een kwalitatieve publiekswerking door het meewerken aan verschillende projecten en evenementen zoals bv: Archeologiedagen en Open Monumentendag.

 

Onderzoek en ontsluiting
Het GAZO-depot stelt collectiestukken ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek of voor tentoonstellingen. De collecties van het depot kunnen op Erfgoedinzicht en Erfgoedplus.be worden bekeken en bruiklenen kunnen worden aangevraagd.

Vrijwilligerswerk en stage
We zoeken steeds handige vrijwilligers met een passie voor erfgoed die de collecties onroerend erfgoed van de stad en regio kunnen helpen digitaliseren en registreren. Ook staat het depot open als stageplaats in het kader van depotwerking.

Meer info over het depot en haar werking vind je op www.gazodepot.be