Gastvrij Sint-Truiden Masala

Ombudsdienst

We informeren ouders over het onderwijs (in het algemeen met bijzondere aandacht voor het moment van de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs/vanaf de leeftijd van 15 tot 16 jaar voor het DBSO).
We verstrekken concrete info over het onderwijsaanbod in en buiten de gemeente zowel voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het DBSO, de leertijd en het buitengewoon onderwijs. Voornamelijk voor de leertijd is er een goede samenwerking uitgebouwd met Syntra Limburg. Alle gesprekken met de desbetreffende leertrajectbegeleider kunnen plaatsvinden op de locatie van vzw Gastvrij Sint-Truiden Masala.
Ook worden de leerlingen ondersteund en begeleid in hun zoektocht naar een werkplaats in samenwerking met de leertrajectbegeleider. Samenwerking met het CLB en de school: op verzoek van het CLB worden, via huisbezoeken, gesprekken voorbereid met de ouders (zit de leerling in de juiste studierichting, gedragsproblemen, problematische afwezigheden, spijbelen, familiale problemen …).
Op verzoek van de school en/of het CLB wordt er samen met de ouders en de leerlingen op zoek gegaan naar de meest gepaste ondersteuning (huiswerkbegeleiding buiten de schooluren, aanbod van de school, doorverwijzing naar een logopedist, kinderpsycholoog …).
Op verzoek van de schoolarts kan er extra ondersteuning worden aangeboden (vaccinatieschema in orde brengen, doorverwijzing naar een specialist opvolgen …).

  • Verantwoordelijke: Liesbeth De Staelen, gastvrij@telenet.be, T 011 48 68 15
  • Datum project: gedurende het hele schooljaar
  • Doelgroep: ouders en studenten van basisonderwijs en secundair onderwijs (EU-burgers en niet-EU burgers)
  • Kosten voor de school: gratis

Huiswerkbegeleiding

Op woensdagnamiddag is er ondersteuning voor de leerlingen basis- en secundair onderwijs via huiswerkbegeleiding binnen een ontspannen thuissfeer. Voor kinderen van het basisonderwijs: oefenen van lezen, schrijven, rekenen, huiswerk nakijken, voorbereiden op toetsen… Voor kinderen van het secundair onderwijs kunnen afspraken gemaakt worden om een bepaald vak bij te werken.

  • Verantwoordelijke: Liesbeth De Staelen, gastvrij@telenet.be, T 011 48 68 15
  • Datum project: gedurende het hele schooljaar
  • Doelgroep: leerlingen van het basisonderwijs en secundair onderwijs
  • Kosten voor de school: gratis
Naar top