GAS

Wildplassen, geluidsoverlast, boomcars, wildplakken, sluikstorten, hondenpoep ... het zijn maar enkele voorbeelden van kleine problemen die vaak grote ergernissen opwekken en die kunnen leiden tot een gevoel van onveiligheid.

Het stadsbestuur probeert ervoor te zorgen dat iedereen zonder te veel overlast met elkaar kan samenleven. Daar zijn regels en goede afspraken voor nodig die werden opgenomen in het GAS-reglement. Wie zich niet aan deze regels houdt, riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie tot 350 euro.

Wie mag de overtreding vaststellen?
De vaststelling van een overtreding gebeurt door een politieagent, een gemeenschapswacht-vaststeller of een gemeentelijke ambtenaar aangeduid door de gemeenteraad.

Wie bepaalt de sanctie?
De sanctie wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar, dus niet door degene die de overtreding vaststelt.

Welke weg wordt afgelegd alvorens het tot een beslissing komt?

 1. De feiten worden vastgelegd in een proces-verbaal (PV) of bestuurlijk verslag (BV).
 2. De overtreder krijgt een aangetekende brief met een kopie van dit PV of BV.
 3. De overtreder kan verweer indienen binnen de 15 dagen na kennisgeving van het PV of BV.
 4. Op basis van de vaststelling en het eventuele verweer bepaalt de sanctionerend ambtenaar of er al dan niet een gemeentelijke administratieve sanctie wordt opgelegd.
 5. Tegen deze beslissing is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank. Voor minderjarigen is dat de jeugdrechtbank.
   

Geldboete?
Het bedrag van de GAS-boete kan verhogen in geval van herhaling en kan oplopen tot 350 euro. Bovenop de GAS kan een extra factuur komen die bv. de onkosten voor het verwijderen van een sluikstort of wildplakken vergoedt.

Alternatieven voor de geldboete?

 • GAS-bemiddeling?
  De huidige reglementering voorziet een verplicht bemiddelingsaanbod voor minderjarigen vanaf 16 jaar maar kan ook optioneel aangeboden worden aan meerderjarige overtreders. Bij bemiddelingen bespreken overtreder en benadeelde partij samen de inbreuk. De bemiddelaar ondersteunt en begeleidt dit gesprek. Samen wordt naar een geschikte vorm van herstel gezocht. Dit kan zijn: een prestatie bij een stadsdienst verrichten, een taak maken (bv. een geschreven verontschuldiging aan de benadeelde) of een schadevergoeding vereffenen.
  Een GAS-bemiddeling is gratis en deelname is vrijwillig. Als de bemiddeling slaagt, kan er geen geldboete meer opgelegd worden.
 • Gemeenschapsdienst?
  De sanctionerend ambtenaar kan in plaats van een boete ook gemeenschapsdienst opleggen. Bij meerderjarigen is dit maximum 30 uren, bij minderjarigen maximum 15 uren.
 • Ouderlijke betrokkenheid?
  Ouders van minderjarige overtreders kunnen door de sanctionerend ambtenaar gehoord worden over de opvoedkundige maatregelen die ze zelf treffen naar aanleiding van de overtreding.

 

BijlageGrootte
PDF icon Procedure GAS minderjarigen256.12 KB
PDF icon Procedure GAS meerderjarigen178.51 KB
PDF icon GAS-reglement794.49 KB