Fundamentreglement ondersteuning voor verenigingen

We worden als samenleving zwaar op de proef gesteld door het coronavirus. Ook voor verenigingen zijn de economische en financiële gevolgen van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet te onderschatten. Gezien het belang van het verenigingsleven voor het mentaal welzijn van onze stad heeft de stad medio 2020 al enkele ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt. Wij hopen dat het verenigingsleven langzaam terug kan opgestart worden en misschien zijn er nog wat financiële drempels.

De gemeenteraad van 30 augustus 2021 heeft daarom het eenmalig Fundamentenreglement goedgekeurd. Wij ondersteunen hierbij Sint-Truidense erkende verenigingen en lokale, op het grondgebied, gevestigde organisaties die een recreatief of maatschappelijk aanbod in onze stad voorzien en die onder meer niet-commerciële activiteiten ontplooien. Als zij  aantonen dat ze financieel gezond waren voor de aanvang van de COVID-19-pandemie (een eenvoudig overzicht van inkomsten en uitgaven 2019) en dat de huidige financiële schade is veroorzaakt door de COVID-19-pandemie en de door de overheid opgelegde verplichte sluiting komen zij in aanmerking.

De stad zal ten belope van maximaal 50.000 euro fundamentsteun naar aanleiding van de COVID-19-pandemie toe  kennen aan verenigingen en maatschappelijke organisaties die een fundamentsteun bij het stadsbestuur aanvragen. De fundamentsteun heeft als doel de aanvrager in staat te stellen de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen en zo de continuïteit te verzekeren.

Het goedgekeurde en ondertekende reglement kan je hieronder raadplegen.

Hoe aanvragen?

Je kan een aanvraag indienen via ons online formulier.

De aanvrager toont aan

  • dat hij financieel gezond was voor de aanvang van de COVID-19-pandemie op 12 maart 2020.  Dit door een eenvoudig overzicht van inkomsten en uitgaven 2019.
  • dat de financiële schade is veroorzaakt door de COVID-19-pandemie en de door de overheid opgelegde verplichte sluiting.

De aan te leveren gegevens en de basis waarop de beoordeling zal worden gemaakt, bestaan uit de volgende delen:

1° de vaste kosten voor water, elektriciteit, gas, huur van infrastructuur, verzekeringen, …. en deze kunnen staven met facturen/overeenkomsten of uitgevoerde betaalopdrachten voor de periode van 13 maart 2020 t.e.m. 31 mei 2021, die hoger liggen dan eventuele ontvangen subsidies in het kader van corona. 

2° Een overzicht van de ontvangsten en subsidies van de Stad Sint-Truiden en andere overheden in het kader van COVID-19.

 Het lokale bestuur kan te allen tijde extra bewijsstukken opvragen.

Als de vragen het beschikbare budget van 50.000 EUR overstijgen, worden de subsidiebedragen evenredig verdeeld binnen het beschikbare krediet.

BijlageGrootte
PDF icon Ondersteuningsbeleid verenigingen - fundamentreglement200.84 KB