Fuif aanvragen

Bij de organisatie van een fuif komt veel meer kijken dan je op het eerste zicht denkt. Alle richtlijnen rond het organiseren van fuiven en evenementen zijn gebundeld in het 'Politiereglement fuiven en evenementen'. Lees dit reglement zeker goed na, vooraleer je begint met organiseren! Het reglement kan je hieronder raadplegen of downloaden.

Voor het reserveren van zalen of materiaal kan je terecht op ons online verhuurplatform.

Als je een fuif wil organiseren in de stad Sint-Truiden dan moet je tijdig een aanvraag indienen. Om te weten te komen onder welke categorie je fuif valt en dus welk aanvraagformulier je moet invullen, moet je eerst zelf een risicoscan uitvoeren. Deze risicoscan bepaalt in welke categorie je fuif valt, en dus welk formulier je dient in te vullen. Elk formulier vraagt de basisgegevens van je evenement. Hoe hoger het risico, hoe meer informatie we nodig hebben. Na het (tijdig) indienen van je aanvraagformulier, zullen de dienst jeugd en de veiligheidsdiensten je dossier opstarten en een risicoanalyse maken. Zo kunnen ze eventueel je evenement een andere categorie toekennen, eventueel bijkomende vragen stellen en uiteindelijk, na een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, een vergunning afleveren.