Fuif aanvragen

Bij de organisatie van een fuif komt veel meer kijken dan je op het eerste zicht denkt. Alle richtlijnen rond het organiseren van fuiven en evenementen zijn gebundeld in het 'Politiereglement fuiven en evenementen'. Lees dit reglement zeker goed na, vooraleer je begint met organiseren! Het reglement kan je hieronder raadplegen of downloaden.

Voor het reserveren van zalen of materiaal kan je terecht op ons online verhuurplatform.

Als je een fuif wil organiseren in de stad Sint-Truiden dan moet je een aanvraag indienen. Om te weten te komen onder welke categorie je fuif valt en dus welk aanvraagformulier je moet invullen, moet je eerst een risicoscan uitvoeren. Deze risicoscan bepaalt in welke categorie je fuif valt, en dus welk formulier je dient in te vullen.

Wil je op dit moment iets organiseren? Lees dan eerst even onze informatie na in verband met de richtlijnen wegens het coronavirus.

Elk formulier vraagt de basisgegevens van je evenement. Hoe hoger het risico, hoe meer informatie we nodig hebben. Na het indienen van je aanvraagformulier bij de dienst jeugd zal er een dossier worden opgestart. Na overleg met veiligheidsdiensten zal er een beslissing van het college van burgemeester en schepenen komen die je fuifvergunning afleveren.

Heb je vragen over hoe je een fuif moet organiseren? Surf dan naar www.ikorganiseer.be voor alle tips.