Flankerend onderwijsbeleid

Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden

011 70 15 64
Vandaag Open op afspraak.
Morgen Gesloten.

Wat doen we?

Flankerend onderwijsbeleid gaat over gelijke onderwijskansen. Telkens opnieuw toont wetenschappelijk onderzoek aan dat kinderen geen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Onderzoekers stellen vast dat er een sterk verband bestaat tussen de sociaaleconomische en culturele achtergrond van een kind en zijn prestaties op school. De redenen hiervoor zijn erg complex en vergen een lokale aanpak.

De dienst flankerend onderwijs speelt samen met lokale actoren een actieve rol en houdt rekening met de plaatselijke noden van de scholen. De samenwerking dient netoverschrijdend en neutraal te gebeuren.

Vaak zijn de noden van lerenden erg divers en hebben scholen en andere actoren hun eigen verwachtingen richting de dienst flankerend onderwijs. Een belangrijke uitdaging voor het flankerend onderwijsbeleid is om in overleg met de scholen en andere partners beleidsdoelstellingen vast te leggen die door alle partners rond de tafel als belangrijk worden erkend. Bij de keuze van beleidsdoelstellingen moet het belang van de lerenden voorop staan, niet de particuliere belangen van scholen of andere actoren.

Verplichte decretale taken

 • Leerplicht controleren (leerlingen moeten ingeschreven zijn en maximaal aanwezig zijn)
 • Kleuterparticipatie bevorderen (streven naar sociale mix en maximale aanwezigheid)
 • Spijbelen tegengaan

 

Vanuit lokaal beleid

 • Brede school
 • Huiswerkbeleid voor basisonderwijs
 • Acties in kader van taalstimulering: boekstart + instapboekjes
 • Stagebeleid (in samenwerking met de personeelsdienst)
 • Vormingen voor onderwijspersoneel
 • Jongerencoach om schooluitval te verminderen
 • Talentontwikkeling buitengewoon basisonderwijs
 • Onderwijscel organiseren
 • Acties in kader van anderstalige nieuwkomers (OKAN)
 • Actieplan tegen pesten
 • Zorgoverleg met leerlingbegeleiders secundair
 • Organiseren van leerlingenplatform i.s.m. LOP, VSK en dienst jeugd
 • Inventariseren van onderwijsaanbod van stedelijke en externe diensten