Financieel directeur Luc Vandijck

Functie: financieel directeur

Naam: Vandijck

Voornaam: Luc

Telefoon: 011-70 15 00

E-mail: luc.vandijck@sint-truiden.be

Opdracht:
De financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor:

  • het opstellen, in overleg met het managementteam, van: het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan; het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen;het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen;
  • het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening;
  • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin;
  • het thesauriebeheer
     

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:

  • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact;
  • het debiteurbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.