Fietsring : start van de werken

Voltooid
Start 10-01-2023

Samen met de werken aan Diesterstraat FASE 2 en 3 zal aannemer Liema vanaf woensdag 10 januari 2024 de werken Fietsring fase 1 opstarten, nl. de fietsoversteekplaats van de Diesterstraat. De werkzone bevindt zich ter hoogte van de Kazernevest/de toegang naar het stadspark. Deze werken zullen gelijktijdig met de onderhoudswerken voor de heraanleg van de Diesterstraat beëindigd zijn.

Alle data zijn onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden.

Je zal onze communicatiekanalen regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang van de werken en het verloop van de volgende fasen. Fasewissels en/of wijzigingen in de omleiding worden tijdig aangekondigd.

Hoe verlopen deze werken?

De aannemer start met het opbreken van de bestaande wegenis. Eerst worden de bestaande voetpaden zijde per zijde opgebroken en heraangelegd. Op deze manier blijft de doorgang voor voetgangers steeds aan een zijde van de straat gegarandeerd. Aansluitend start de aannemer met aanleg van de overige wegenis.

Woningen blijven toegankelijk

Bij de uitvoering van werkzaamheden zal er hinder zijn wanneer er voor de deur gewerkt wordt. Indien nodig zal de aannemer zorgen voor een loopbrugje naar de woning.

Is de straat nog bereikbaar met de auto?

De zone waar er op dat moment gewerkt wordt is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers (met fiets aan de hand) wordt er steeds een doorgang voorzien ter hoogte van de werkzone. De delen buiten de werkzone zijn nog bereikbaar voor het plaatselijk verkeer.

Voor het doorgaand verkeer is er een hoofdomleiding voorzien via de route Diestersteenweg > Parkstraat > Abdijstraat.

In FASE 2 en 3 wordt de Diesterstraat afgesloten ter hoogte van huisnummer 84 (Kazernevest) en zal de rijrichting in de Diestertsraat, deel tussen de Abdijstraat en de Breendonkstraat, worden omgekeerd zodat de Breendonkstraat bereikbaar blijft.

De Gildestraat en Sint-Apolloniastraat blijven bereikbaar via de Abdijstraat en de Sint-Trudostraat. De Adelardusstraat zal tijdelijk van rijrichting veranderen om de bereikbaarheid voor bewoners te garanderen.

Parkeren tijdens de werken?

Om een vlotte en veilige uitvoering van de werken te garanderen wordt volgende aanpak gehanteerd:

  • Er zal per fase een parkeerverbod worden ingesteld.
  • De wagens moeten buiten de werfzone geplaatst worden. Parkeren kan in de aansluitende straten, op de parking van de Veemarkt en op de speelplaats van het voormalige Technicum.
  • Sommige garages zullen tijdens één of meerdere fasen van de geplande werken mogelijk niet meer bereikbaar en/of toegankelijk zijn..
  • Wie een vergunde parkeerplaats of garage huurt of in eigendom heeft binnen de werfzone kan een parkeerplaats op de parking van de Veemarkt aanvragen. Dat kan door contact op te nemen met de medewerkers van de Parkeerwinkel om een gepersonaliseerde parkeerkaart af te halen (Gazometerstraat 13 - 011 87 28 82 -  parkeerwinkel@sint-truiden.be. De aanvrager dient het inschrijvingsbewijs van zijn/haar voertuig mee te nemen.
Naar top