Feestvuurwerk: wat mag? Wanneer aanvragen?

maandag 12 november 2018

Vuurwerk is mooi, maar voorzichtigheid is gewenst! Jaarlijks gebeuren er ongevallen door onverantwoord gebruik van vuurwerk. Bovendien ondervinden ook dieren veel last van de knallen. Daarom geven we graag wat meer informatie over wat mag en niet mag en over de aanvraagprocedure.

In januari 2016 besliste het stadsbestuur om enkel nog geluidloos vuurwerk toe te staan. Aanvragen voor gewoon vuurwerk (zowel particulier als professioneel) worden niet toegelaten, uitgezonderd tijdens nieuwjaarsnacht van 23u30 tot 0u30. Het gebruik van wensballonnen
is altijd verboden.

Feestvuurwerk produceert geen schadelijk geluid en kan je herkennen aan de volgende kenmerken op de verpakking: C/18/B of C/20/B of C/21/B.

Opgelet: je mag maximum 5 kg vuurwerkmateriaal (= 1 kg pyrotechnische sas) gebruiken tijdens een feestvuurwerk. Als de hoeveelheid groter is, moet je voldoen aan het KB op springstoffen en moet je rekening houden met verpakking, vervoer en opslag.

Voor alle soorten vuurwerk moet er een toestemming van de burgemeester aangevraagd worden. Toelatingen voor vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht moeten ten laatste op vrijdag 7 december aangevraagd worden. Er worden geen uitzonderingen toegestaan bij
een latere aanvraag.
• Stuur je aanvraag, gericht aan de burgemeester, naar info.evenementen@sint-truiden.be.
• Vergeet zeker niet de volgende gegevens te vermelden: naam en geboortedatum (de aanvrager moet meerderjarig zijn), adres- en telefoongegevens van de verantwoordelijke, datum, uur en locatie van het vuurwerk en het soort vuurwerk.
• Voeg bij je aanvraag foto’s en een plan van de locatie waar je het vuurwerk zal gebruiken. Je moet rekening houden met een veiligheidsperimeter (voor personen minstens 6 meter) en blusmiddelen.
• Voeg eveneens de aankoopbon van het vuurwerk bij de aanvraag.
• Zorg dat je juist verzekerd bent tijdens deze activiteit.

Alle aanvragen worden in een register opgenomen en ter controle doorgegeven aan de lokale politie Sint-Truiden Gingelom - Nieuwerkerken en de hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

Breng ook zeker de buurt tijdig op de hoogte. Zo kunnen onder andere dieren binnengehouden worden. Respecteer ook de richtlijnen van politie en brandweer (deze ontvang je bij de toestemming). Bij het gebruik van geluidloos vuurwerk tijdens de rest van het jaar moet je minstens drie weken vooraf een aanvraag doen en dezelfde richtlijnen als hierboven volgen.

Hou dieren binnen tijdens het vuurwerk
Wij vragen aan de bewoners om dieren zeker binnen te houden tijdens het vuurwerk. Elk jaar breken dieren uit, lopen ze verloren of raken ze gewond. Dieren die normaal in een wei verblijven, worden ook best op stal gezet. Zo kan het nieuwe jaar ook voor de dieren goed beginnen.

Meer info?

Feestvuurwerk Sint-Truiden