FAQ maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Sint-Truiden

Laatste update van deze FAQ: vrijdag 27 maart om 19u30.

Deze FAQ werd bijgewerkt met de allerlaatste updates op vrijdag 27 maart om 19u30.

Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag tot en met 19 april enkel buitenkomen voor volgende zaken:

• Gaan werken
• Een verplaatsing in het kader van je werk
• Naar de winkel gaan
• Naar de bankautomaat gaan
• Naar de dokter gaan
• Hulp bieden aan kwetsbare personen

Het bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen. Wanneer je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner, is het in principe zo dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.

Verplaatsingen met de wagen om te gaan wandelen of fietsen zijn niet toegestaan. Individuele fysieke activiteit in buitenlucht (of in gezinsverband) kan zolang het OP WANDELAFSTAND VAN JE HUIS is.

 

1. Waar kan ik de laatste updates vinden van de maatregelen afgekondigd door de Federale regering?

Alle maatregelen en hun vertaling op het terrein zijn terug te vinden op deze website van de federale overeheid.

 

2. Hoe en wanneer kan je ons contactcenter bereiken?

Zit je met vragen over de lokale toepassing van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus? Dan kan je contact opnemen met het contactcenter van de stad Sint-Truiden.
Het klantencontactcenter is telefonisch bereikaar op het nummer 011 70 14 14 of via info@sint-truiden.be

 • maandag van 9u tot 16u
 • dinsdag van 9u tot 16u
 • woensdag 9u tot 16u
 • donderdag van 9u tot 16u
 • vrijdag van 9u tot 16u
 • zaterdag van 9u tot 12u

 

3. Welke stedelijke accommodaties zijn open?

 • Het stadskantoor en het Sociaal Huis (OCMW) werken met gesloten deuren en enkel na afspraak via het contactcenter: 011 70 14 14.
 • Alle locaties van de buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti blijven geopend voor ouders die werken in de zorg, veiligheid, voeding en andere cruciale diensten. 
 • De openbare dienstverlening blijft maximaal gegarandeerd. 
 • Ook de reguliere werking van de brandweer en de lokale politie zijn verzekerd. 

 

Aan de burgers wordt gevraagd om vooraf altijd contact op te nemen met het contactcenter. In het contactcenter wordt bekeken op welke manier de burger kan verder geholpen worden. 

4. Welke stedelijke accommodaties zijn gesloten?

Alle andere stedelijke accommodaties zijn gesloten tot en met 5 april. Het gaat hierbij om de volgende accommodaties:

 • alle sporthallen Sint-Pieter, Trudo, Gazo, Nieuw Sint-Truiden en Oud-Atheneum
 • buurtrestaurant in de deelgemeenten (Zepperen, Gelinden, Velm, Nieuw Sint-Truiden)
 • stadswerkhuis
 • zwembad Sint-Pieter
 • cultuurcentrum de Bogaard (alle aangekochte tickets zullen ingeruild worden voor een tegoedbon voor een latere activiteit)
 • bibliotheek Toni Coppers
 • de Gazo lounge en fuifzaal
 • Ontmoetingscentra De Veva en Den Andries
 • Het Huis van de Wereld
 • De uitleendienst
 • Toerisme Sint-Truiden
 • Het Huis van de Ondernemer
 • Het containerpark
 • De Parkeerwinkel
 • Ook alle speeltuinen in Sint-Truiden zijn gesloten, zowel in de stad als in de deelgemeenten! Dit wordt ter plaatse aangegeven met affiches. De politie doet hierop controle.
 • Ook het woonenergieloket is gesloten. Vragen kunnen digitaal aan Stebo gesteld worden via dit webformulier.  De medewerkers nemen dan contact op met de inwoner en bekijken op welke wijze ze verder geholpen kunnen worden, hetzij telefonisch, via mail of sociale media-faciliteiten.

 

Iedereen die een zaal gereserveerd heeft in de aanloop naar 5 april, wordt vrijgesteld van huurgeld.

 

5. Zijn de scholen gesloten?

Alle scholen zijn gesloten. Aan de scholen wordt wel nog gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen (Ook tijdens de paasvakantie):
- kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg of distributie
- kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie
- kinderen met een moeilijke thuissituatie. Ouders die thuiswerken, moeten hun kinderen thuis opvangen.

Dat betekent dat ook de Academies Haspengouw [Beeld] en [Podium] gesloten zijn voor de lesactiviteiten. Leerlingen kunnen er wel opgevangen worden. 

 

6. Wat met de annulering van alle culturele, sportieve en folkloristische activiteiten?

Alle bijeenkomsten in het algemeen zijn verboden tot en met 19 april.

Alle culturele, sportieve en folkloristische activiteiten, evenementen en bijeenkomsten, ongeacht de grootte en inhoud, worden geannuleerd tot en met 5 april.

Bovendien worden alle evenementen van de stad Sint-Truiden tot en met 1 juli 2020 geannuleerd. De voorbereiding van evenementen vergt tijd, organisatie en financieel engagement. Zo kunnen al onze stadsmedewerkers zich nu volop inzetten ter bestrijding van de verspreiding van het Coronavirus.

Wat zal specifiek niet plaatsvinden tot en met 19 april?

 • De wekelijkse Haspengouw Markt. Alle openbare markten zijn verboden, voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn voor de voedselvoorziening. Een marktkramer mag aan huis leveren zolang hij de maatregelen rond social distancing in acht neemt.
 • De Sunday Markt, onze wekelijkse rommelmarkt op zondag
 • De bloesembars in Velm en Zepperen
 • De gemeenteraad van maart en de gemeenteraadscommissies van april
 • Alle samenkomsten van geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke organisaties. Verduidelijking: Doopsels en kerkelijke huwelijken mogen niet. Een huwelijk vieren mag enkel in beperkte kring. Een koffietafel moet thuis in beperkte kring.
 • Groepsactiviteiten zoals groepsfietstochten, groepswandelingen zijn verboden. 

 

Alle jeugd- en jongereninitiatieven en sportkampen in de paasvakantie worden geannuleerd. 

De recreatieve delen van de Provinciale domeinen zijn gesloten. De fiets- en wandelroutes in deze domeinen zijn wel nog open.

Naar je buitenverblijf gaan, bijvoorbeeld de Ardennen of de kust, is niet toegestaan.

Wat kan specifiek wél plaatsvinden?

 • Fysieke activiteit in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen) is aangeraden, maar alleen met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of eenzelfde vriend (-in), en indien contact (minder dan 1,5 meter) met andere mensen kan vermeden worden. Het gebruik van een elektrische step is hiervoor niet toegelaten. Deze kan enkel gebruikt worden voor essentiële verplaatsingen.
 • Een huwelijksakte mag voltrokken worden (in intieme kring), maar de festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden.
 • Begrafenissen mogen doorgaan, maar in besloten kring. Ook begraafplaatsen blijven open: hier gelden de maatregelen rond social distancing.

 

7. Wat met de horeca?

Alle cafés en restaurants in Sint-Truiden zijn gesloten tot en met 19 april.

Wat is specifiek gesloten?

 • Alle bars op en rond de Luikersteenweg zijn gesloten
 • Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen, dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan.
 • Foodtrucks zijn verboden. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck. 

 

Wat is specifiek open?

 • Eten afhalen (bijv. frituren, pizzeria’s, pitazaken,…) kan wél, maar consumeren in de verbruikszaal kan niet. De regels in verband met social distancing moeten in acht genomen worden. De verkoop van maaltijden om mee te nemen en de leveringen van maaltijden mogen enkel tussen 7u en 22u uitgevoerd worden.
 • Hotels met uitzondering van hun eventueel restaurant of bar. Roomservice is wel toegestaan.

 

8. Bijft de afvalophaling gegarandeerd en is het containerpark open?

Containerpark
Het containerpark van Sint-Truiden is gesloten. Hiermee voerde de stad Sint-Truiden een beslissing uit van Vlaams Minister Zuhal Demir van dinsdag 17 maart 2020.
Bij heropening van het containerpark kan er opnieuw gedurende 3 weken GROF VUIL binnengebracht worden op het containerpark Sint-Truiden. 

Afvalophaling
In lijn met de huidige maatregelen van de Federale overheid blijft de afvalophaling van Limburg.net voorlopig gegarandeerd. Het aantal aangeboden afvalzakken is beperkt tot vier per afvalsoort.

GFT-sticker
Gezien de huidige maatregelen van de Federale overheid zijn heel wat verkooppunten van de gft-sticker gesloten. Om die reden blijft de gft-sticker uitzonderlijk geldig tot 1 mei 2020 i.p.v. 1 april 2020. Iedereen die nog geen nieuwe sticker voor 2020 heeft gekocht, hoeft zich hiervoor voorlopig dus niet naar een verkooppunt te begeven.

Door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor verplegend personeel worden de persoonlijke beschermingsmiddelen die voorzien werden voor dit project via de gezondheidsinspectie ter beschikking gesteld van het verplegend personeel. De ophaling aan huis van asbest wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

Werp papieren zakdoeken in de vuilbak en doe ze vervolgens in de huisvuilzak. Doe ze zeker niet bij het papier en karton!

Huis-aan-huis inzameling van papier en karton door verenigingen is niet meer toegelaten.

Je mag jezelf verplaatsen om naar een glascontainer, kledingcontainer en ondergrondse containers voor glas en PMD te gaan.

Tegoed huisvuilzakken
Een aantal vaste verdeelpunten van de tegoed huisvuilzakken zijn ondertussen doorheen hun voorraad. Heb je intussen toch dringend huisvuilzakken nodig? Dan kan je altijd een rol huisvuilzakken kopen in de supermarkt. Hier vind je een overzicht.

Produceer jijzelf of een gezinslid meer afval om medische redenen? Dan heb je eenmaal per jaar recht op een sociale tegemoetkoming onder de vorm van 3 rollen grote rollen huisvuilzakken. Mensen die hier recht op hebben kunnen contact opnemen met het ContactCenter: 011 70 14 14 of info@sint-truiden.be

Het tegoed aan huisvuilzakken blijft geldig tot eind december van dit jaar. Je kan ze afhalen van zodra de voorraad weer aangevuld is in jouw supermarkt. 

Textiel
Door de coronacrisis heeft de Kringwinkel Okazi beslist om de ophalingen textiel aan huis gepland op 5 april te annuleren.

Grof vuil
Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld tot 3 mei. Om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, gft, pmd en papier en karton worden de grofvuilophalingen aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei. Iedereen die al een aanvraag deed voor een grofvuilophaling wordt hiervan persoonlijk verwittigd. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei.

Afval correct aanbieden
Toon respect voor de ophalers, bied je afval correct aan!
* De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6u buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.
* Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
* Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton
* Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.

9. Is het postkantoor open en zijn de banken open? 

Deze diensten maken deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven tijdens hun normale openingsuren maar die de social distancing maatregelen moeten garanderen, bijvoorbeeld minstens 1.5m tussen elke persoon.

Het postkantoor is enkel open tijdens de week. Op zaterdag is het postkantoor gesloten (tot en met 5 april). Meer info over de aangepaste dienstverlening van Bpost vind je hier.

 

10. Welke extra initiatieven neemt het lokaal bestuur van Sint-Truiden?

 • Voor risicogroepen wordt er een boodschappendienst georganiseerd voor levensnoodzakelijke middelen. Wie hierop een beroep wil doen, kan contact opnemen met het contactcenter 011 70 14 14
 • De lokale politie schakelt de wijkinspecteurs om alle verdachte en problematische situaties te melden.
 • Aan de verschillende buurtcomités wordt gevraagd om een signaalfunctie op te nemen voor kwetsbare groepen. Het stadsbestuur roept iedereen op om te allen tijde een oogje in het zeil te houden en waakzaam te zijn voor mensen in moeilijkheden. Alle gevallen kunnen gemeld worden aan het klantencontactcenter.

 

11. Hoe zit het met de werking van c.v. Nieuw Sint-Truiden?

Naar aanleiding van het CORONAVIRUS werd beslist om de loketten vanaf maandag 16 maart, en alvast tot 5 april, te sluiten.
CV Nieuw Sint-Truiden is telefonisch (011/68.33.79) of per e-mail (info@nst.be) bereikbaar.
Wanneer je via deze weg niet kan verder geholpen worden, kan eventueel een afspraak gemaakt worden met één van de diensten.

Formulieren of brieven kunnen in de brievenbus gestoken worden. Deze wordt dagelijks leeggemaakt.
Er worden geen cash-betalingen meer aanvaard. De huur dient betaald te worden via de bank.

Om de medewerkers te beschermen, zullen niet dringende herstellingen aan de woningen tijdelijk niet uitgevoerd worden.

 

12. Is er een specifieke regeling voor kappers, schoonheidsspecialisten, medische pedicure en andere diensten?

Kappers moeten sluiten. Deze maatregel geldt tot en met 19 april.

Ook schoonheidsspicialisten, tattooshops en beautysalons blijven dicht.

13. Wat met diensten aan huis (loodgieter, PEB…)?

Dringende herstellings- en onderhoudswerken voor veiligheid, hygiëne en ICT-infrastructuur kunnen innen nog steeds plaatsvinden. Ook technische keuringen moeten kunnen blijven plaatsvinden.
Alle andere dagelijkse activiteiten, zoals nieuwe installaties, vallen onder de algemene verplichtingen zoals het behoud van de sociale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Thuisverpleegkundigen kunnen hun activiteiten uiteraard verderzetten.

Poetshulp aan huis mag blijven doorgaan.

Ook schouwvegers mogen hun activiteiten verderzetten.

14. Welke winkels blijven open?

Enkel essentiële winkels zijn open:
• voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels (open tot 22u);
• dierenvoedingswinkels;
• apotheken;
• krantenwinkels;
• tankstations en de leveranciers van brandstoffen.

Wat wordt er verstaan onder voedingswinkels?
Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen mogen geopend blijven, als:
• er geen verbruik ter plaatse is;
• en de nodige maatregelen genomen zijn om het verbruik ter plaatse te verhinderen;
• en men in staat is om social distancing tussen de klanten te organiseren.
Hieronder vallen voedingswinkels zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruideniers, drankenhandelaars, bio- en hoevewinkels, slagers, bakkers, viswinkels, voedselbanken, …

De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan.

Voedingswinkels (voor mens en dier) die als secundair product ook non-food aanbieden (bijvoorbeeld papierwaren) blijven geopend en mogen die papierwaren blijven verkopen. Ook slagerijen, bakkerijen, chocolatiers, ijsjeszaken, traiteurwinkels, wijnzaken en winkels waar alcoholhoudende dranken worden verkocht mogen openblijven, voor zover ze geen degustatie ter plaatse aanbieden.
Winkels die voeding slechts als secundair product aanbieden, moeten sluiten.

Openingsuren
Het ministerieel besluit voorziet in een wijziging van de openingsuren. Voor de coronacrisis mochten winkels openblijven tot maximum 20 uur (en 21 uur op vrijdagavond). Nu mogen die winkels openblijven tot 22 uur.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden een afwijking van de openingsuren toelaten aan de vestigingseenheden gevestigd op het grondgebied van de gemeente of de stad. Dit dient te gebeuren op aanvraag van de betrokken handelaars en mag slechts voor maximaal 15 dagen per jaar.

Social distance
Deze essentiële winkels beperken zich tot 1 persoon per 10 vierkante meter. Personen mogen maximum 30 minuten aanwezig zijn.
Ook de toegang tot supermarkten moet op een gecontroleerde manier gebeuren, met een maximum aantal klanten dat tegelijk in de winkel kan zijn (1 per vierkante meter, max 30 minuten) Zo kan men de afstand van 1.5 meter bewaren (afstand winkelkarretje). Ga bij voorkeur alleen winkelen!

Winkels / supermarkten mogen geen kortingsacties of solden doen.

Elk voedingswinkel, krantenwinkel, tankstation dierenvoedingswinkel, nachtwinkel en apotheek dient een actief wachtrijbeheer in te voeren zodat de 1.5 meter afstand kan gegarandeerd worden. Download hier de affiche voor handelaars.

Bedrijven die leveren aan de landbouwsector
Alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren blijven werken met een inachtneming van social distancing maatregelen en passen waar mogelijk telewerken toe.

Sluitingsdag
De kleinhandelaars in voedingswaren moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven. Het MB van 23/3/2020 voorziet niet in een opheffing van de verplichting op wekelijkse rustdag.

Ook nachtwinkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren.

Nachtwinkels
De nachtwinkels sluiten om 22u. Ook zij dienen hun wekelijkse rustdag te respecteren.

Wijnhandels
Wijhandels mogen open blijven, op voorwaarde dat ze de regels rond social distancing in acht nemen.

Thuiszorgwinkels
Thuiszorgwinkels mogen openen op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. In dit verband, wordt er rekening gehouden van de mogelijke kwetsbare situatie van de persoon.

Inschakelen van vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 in principe alleen maar worden ingezet door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven. De Vrijwilligerswet laat niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.

Is de verkoop van planten en bloemen toegelaten in winkels die voeding en dierenvoeding verkopen?
Winkels die voeding en dierenvoeding verkopen, mogen ook bloemen en planten aanbieden met inachtneming van de social distancing maatregelen. Handelszaken die enkel bloemen en planten verkopen blijven als 'niet-essentiële' handelszaken gesloten, al kunnen ze online wel actief zijn met levering aan huis.

15. Wat met andere commerciële activiteiten?

Niet-essentiële winkels blijven gesloten.

Opticiëns en gehoorwinkels: de winkel dient gesloten te worden en mag klanten enkel verhelpen bij noodgevallen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.

E-commercewinkels mogen hun activiteiten voortzetten zolang de werkgever de social distancing maatregelen kan garanderen in de magazijnen en de lokale winkel. Onder e-commerce wordt levering aan huis (komen niet binnen) en afhaling aan officiële afhaalpunten verstaan.

Bedrijven die een online verkoopsysteem opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren.  Leveringen aan huis moeten gegarandeerd worden. Een bestelling afhalen in de winkel is niet toegelaten. 

Grootmarkten (voor professionele klanten) mogen blijven doorgaan voor zover de regels van social distancing in de mate van het mogelijke gevolgd worden.

Fitnesscentra: moeten gesloten blijven en mogen geen privélessen geven.

Ook carwashes moeten gesloten blijven. Enkel een carwash voor trucks mag open blijven voor het reinigen van vrachtwagens die voedsel vervoeren, als de reiniging in functie is van het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen.

Industriële wasserettes die voornamelijk (bed)lakens van zorgcentra wassen mogen open blijven.

Wassalons blijven open mits naleving van de hygiënemaatregelen en social distancing.

Private verhuur van springkastelen mag niet plaatsvinden.
 

16. Zijn familiebijeenkomsten en feestjes in huiselijke kring toegestaan?

Alle bijeenkomsten buiten het gezin zijn niet toegelaten.

17. Hoe kan ik opvang voor mijn kind(eren) regelen als ik moet gaan werken?

Contact tussen kinderen en oudere personen wordt afgeraden. Oudere personen behoren namelijk tot de risicogroepen voor het coronavirus.
Ouders die thuis werken, zorgen zelf voor de opvang van hun kind(eren).
 

18. Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan.
Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

Indien de ouder vermoedelijk besmet is, dan dienen de kinderen thuis te blijven. Kleine kinderen vertonen nauwelijks symptomen bij besmetting en worden zeer uitzonderlijk ziek, weliswaar geven ze de ziekte door waardoor gevraagd wordt ze thuis te houden.

Verder verwijzen we door naar punten 5, 19, 22, 24 van deze FAQ. 

19. Blijven de crèches open?

Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

20. Wat met hogescholen/universiteiten?

Universiteiten en hogescholen mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs

21. Gaan avondonderwijs en voortgezette opleidingen door?

Instellingen die avondcursussen en voortgezette opleidingen aanbieden wordt eveneens gevraagd oplossingen via afstandsonderwijs uit te werken.
Scholen voor veiligheidsberoepen geven het basisonderwijs verder via afstandsonderwijs of leveren hulp aan de crisisinspanning door training-on-the-job.

22. Blijven het buitengewoon onderwijs en internaten open?

De internaten en het bijzonder onderwijs blijven open, maar schrappen de lessen. 

24. Is het huis van het Kind Open? 

De diensten in het Huis van Kind zijn als volgt geregeld:

Kinderopvang FERM
De werking blijft doorgaan. Zowel voor de verantwoordelijken als voor de onthaalouders. Alle algemene maatregelen dienen in acht genomen te blijven worden.
Contacten met ouders op het secretariaat zullen zoveel mogelijk telefonisch of per mail gebeuren.

Kind en Gezin:
De activiteiten van Kind en Gezin zijn opgeschort. Kind en Gezin start ten laatste op 6 april opnieuw met fysieke dienstverlening en vaccinaties.

Vrij CLB Limburg:
Het CLB is gesloten. In uitzonderlijke situaties, kan er nog op afspraak gewerkt worden.
Het CLB is bereikbaar tijdens de normale openingsuren via telefoon en via mail. 
De dienstverlening werd uitgebreid met een anonieme chat. Meer info is terug te vinden op de website

CKG De Hummeltjes én werking Opvoedingswinkel:
Alle  ambulante hulp (= begeleiding met fysiek contact in de opvoedingswinkel en het CKG, gelegen in het fysieke Huis van het Kind Haspengouw) zoals oudergesprekken, Triple P oudercursus en gesprekken en het dagcentrumwerking De Puzzel (ouder en kind krijgen samen ondersteuning in het dagcentrum) zijn stopgezet. Ook de mobiele begeleidingen (de huisbezoeken) zijn opgeschort. 

De begeleiding/ondersteuning verloopt telefonisch, via videobellen, whatsapp/berichten en via e-mail.

Voor meer info kan je terecht op de Facebookpagina van de Opvoedingswinkel.

Brede School IN-Zetje:
Alle brede school - werkingen zijn geannuleerd.
Ook de babbelladder is geannuleerd.

25. Is het openbaar vervoer nog steeds beschikbaar? Wat met deelauto's en andere vervoersmiddelen om te delen?

Het openbaar vervoer blijft actief maar dient enkel gebruikt te worden voor essentiële reizen. Bij gebruik van het openbaar vervoer om van en naar het werk te reizen, zorg je ervoor dat je je reisschema zoveel mogelijk aanpast om de "spitsuren" te vermijden. Openbaar vervoer is zo georganiseerd, dat social distancing gegarandeerd is.

Het is toegelaten om deelauto's, deelsteps en deelfietsen te gebruiken. Deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden.

26. Mogen taxi’s nog klanten vervoeren en hoe zit het met carpoolen?

Taxichauffeurs mogen verder personen vervoeren maar één persoon per keer in de taxi en de chauffeur. Het gezin mag in een taxi.

Carpoolen is toegestaan, maar er mag slechts één persoon meerijden. Verplaatsingen met de auto moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

27. Kan ik mijn rijbewijs halen?

De rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokken een uitstel worden verleend.

28. Mag ik nog naar het buitenland?

Niet essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden tot en met 19 april. 

 • Grensarbeiders: werken in het buitenland is wèl een essentiële verplaatsing naar het buitenland.
 • Co-ouderschap van ouders woonachtig in de grensstreek (de ene in België, de andere in Nederland, Frankrijk, Luxemburg of Duitsland) kan zich blijven verderzetten.
 • Op vakantie gaan of shoppen/gaan eten/… zijn daarentegen géén essentiële verplaatsing en dus verboden.
 • Het ophalen van familie aan luchthavens in binnenland en Nederland is een gerechtvaardigde verplaatsing. Er mag wel slechts één persoon meerijden. Een gezin mag wel in één auto meerijden. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten.

 

Belgen in het buitenland
Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Heel veel landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen waardoor geen normale doorgang over grenzen kan gegarandeerd worden. Meer en meer vliegtuigmaatschappijen verminderen ook drastisch het aantal vluchten wereldwijd.

Wie zich in het buitenland bevindt en terug wil keren, dient zich in eerste instantie te richten tot hun reisagentschap, touroperator of vliegtuigmaatschappij. In geval van nood kan men de Ambassade van België van het land waar men zich bevindt contacteren voor assistentie.

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin heeft ook beslist om het call center van Buitenlandse Zaken te openen om onze landgenoten die in het buitenland in de problemen komen door beperkingen omwille van het Coronavirus, consulaire bijstand te verlenen waar mogelijk. Het call center van Buitenlandse Zaken is te bereiken op 02/501 4000 van 9u00 tot 20u00.

Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken, raadpleeg regelmatig hun website om de geüpdatete reisadviezen te vinden.

Informatie met betrekking tot vluchten is terug te vinden op de website van de FOD Economie

Cruises
Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.
Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden.

In tegenstelling tot boten en cruiseschepen, worden de reizen met ferry niet beschouwd als recreatieve activiteiten maar als een transportmiddel. De oversteken met ferry’s zijn bijgevolg niet verboden maar, zoals steeds, blijven de basismaatregelen met betrekking tot hygiëne en social distancing (1,5 meter afstand houden) van toepassing.

Buitenlandse toeristen
Het is ook voor buitenlandse toeristen verboden om België te bezoeken.

Wat als je terugkeert naar België via een luchthaven?
Buiten de richtlijnen die gelden voor alle inwoners van ons land dienen deze personen 2 weken in thuisquarantaine te blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zij zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telethuiswerk doen.

Sommige personen hebben familie in het buitenland wonen en willen naar hen toegaan om hen bij te staan. Toegelaten?
Indien mogelijk bekijken of er een alternatieve oplossing bestaat. Indien niet, is dit is enkel mogelijk wanneer het familielid hulpbehoevend is, maar men dient na te gaan of het land in kwestie dit ook toelaat.

29. Moet ik een voedselvoorraad aanleggen?

Er is geen bevoorradingsprobleem in de voedingswinkels, hamsteren is absoluut niet nodig! Voedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad worden.

30. Wat met bloed geven?

Bloedinzamelingen kunnen plaatsvinden, mits het in acht nemen van de social distancing maatregelen. Als je ziek bent, mag je uiteraard geen bloed gaan geven

31. Ben je handelaar of ondernemer en heb je specifieke vragen over je onderneming of zaak?

Handelaars uit Sint-Truiden kunnen de affiche met regels rond het respecteren van social distance hier downloaden.

Wat kan of moet je als ondernemer doen om het virus tegen te gaan? En wat als jij of je medewerkers getroffen worden? Met andere woorden, welke impact kan het virus hebben op jouw onderneming. Je leest er alles over op de website van Unizo. Je kan als ondernemer ook bellen naar de corona-lijn op het nummer 0800 20 750.

Telewerk
Het bedrijf moet telewerk verplichten. Voor functies die dat niet kunnen moet het bedrijf de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing (1,5 meter afstand houden) te garanderen. Dit geldt ook voor het vervoer georganiseerd door de werkgever. 

Essentiële bedrijven
Voor essentiële bedrijven wordt er een uitzondering gemaakt. Zij moeten niet sluiten als er men niet kan telewerken of op het werk de 1,5 meter afstandsregel kan garanderen. Zij zijn o.a.:
crèches, scholen, instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare jongeren (ook dienstenchequebedrijven die voor deze zorg instaan), afval, veiligheid/overheid, taxi en openbaar vervoer, leveranciers transport/brandstoffen, handelszaken en bedrijven die tussenkomen in voedselketen/land- en tuinbouw/voedselnijverheid/meststoffen, verpakkingsindustrie, hotels, energiesector, financiële sector, diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen/hygiëne, chemie,... (zie lijst ministerieel besluit op deze webiste).

Mogen uitbesteders en nevendiensten van essentiële sectoren hun activiteiten uitoefenen?
Voor zover zij de essentiële sectoren in staat stellen om hun diensten aan de bevolking te blijven leveren, mogen ze hun diensten blijven aanbieden, maar enkel B2B, in het kader van hun bestaande commerciële relaties.
Zo mogen bijvoorbeeld vrachtwagens die voedingszaken bevoorraden nog gereinigd worden, en is het reinigen van ruiten toegestaan.
De andere voorbeelden moeten geval per geval worden beoordeeld.

Corona hinderpremie
De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, elektrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden.
Meer info en inschrijfformulier om digitaal de info te krijgen van VLAIO wanneer de aanvraag voor de premie beschikbaar is.

De politie zal toezien op een strikte naleving van deze en vorige maatregelen. De maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12u en blijven gehandhaafd tot en met 19 april 2020.  

32. Heb je nog vragen over het coronavirus zelf? 

Voor specifieke vragen over het coronavirus zelf, kan je steeds terecht op deze website van de Federale Overheid.

33. Waar kan ik meertalige info over de maatregelen tegen de verspreiding van het virus vinden?

Meertalige info over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en posters over het coronavirus kan je terugvinden op de website van Integratie en Inburgering

34. Ik werk in de private en bijzondere veiligheidssector, mag ik gaan werken?

In het kader van de huidige maatregelen moet de uitzondering beperkt worden tot de fundamentele en noodzakelijke activiteiten van de private en bijzondere veiligheidssector.
De private bewakingssector die de bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten omvat, alsook de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen zoals Securail, kunnen verder werken.

Voor de installateurs van alarmsystemen en camerasystemen zijn enkel dringende onderhouds - of herstellingswerken toegelaten. Andere dagelijkse activiteiten, zoals nieuwe installaties, zijn verboden.
De opleidingsinstellingen verbonden aan de private veiligheidssector kunnen hun activiteiten enkel verderzetten via afstandsonderwijs.

Veiligheidsadviseurs kunnen hun activiteiten enkel en alleen op digitale wijze verderzetten.

35. Er staat een GSM-mast op mijn privéterrein, bovenop het ziekenhuis, ... moet ik de onderhoudsteams van de operatoren toegang geven tot deze antennes?

Ja, het is essentieel dat de elektronische communicatie wordt onderhouden en dat de operatoren al het nodige onderhoud kunnen doen.

36. Kan ik nog naar de dierenarts?

Dierenartsen mogen hun activiteiten verder zetten. Je kan best wel eerst telefonisch contact opnemen met de dierenarts en niet meteen naar de pratkijk gaan.

37. Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?

Gezondheidszorgberoepen mogen blijven beoefend worden, maar uitstelbare zorg moet uitgesteld worden.

38. Mogen mobiele vertegenwoordigers zich blijven verplaatsen en werken gezien werk op afstand in hun geval niet doenbaar is?

Nee, deze mensen mogen hun activiteiten niet voortzetten.

39. Mogen advocaten, notarissen en deurwaarders klanten blijven ontvangen, met name voor het tekenen van akten?

Ja, als het noodzakelijk is, mits de maatregelen m.b.t. social distancing gevolgd worden. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.

40. Mogen garages en fietsherstellers open blijven ?

Ja, enkel om dringende reparaties uit te voeren en de regels m.b.t. social distancing in acht nemend. Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.
Fietsherstellers kunnen ook alleen op afspraak werken en mits inachtneming van de social distancing maatregelen voor dringende reparaties.

41. Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?

Ja, maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m².
De winkel voor particulieren MOET dicht. Er mag ook niets afgehaald worden door particulieren. Voor particulieren kunnen e-commerce handelaars aangewend worden.

42. Mogen eigenaars van dieren hun dieren blijven bezoeken?

Eigenaars van dieren mogen hun dieren blijven bezoeken.

43. Wat met het betalend parkeren tot en met 5 april in Sint-Truiden?

Tot en met 5 april is er geen controle op de blauwe parkeerschijf en het betaald parkeren. Er worden geen retributies uitgeschreven door het parkeerbedrijf INDIGO.

De politie blijft streng toezien op het naleven van de WEGCODE onder meer fout parkeren, snelheidscontroles en andere ...

44. Mag ik verhuizen?

Ja, dringende verhuizen kunnen doorgaan. Het aantal helpers moet wel beperkt worden, bij voorkeur tot de personen met wie men onder één dak woont en men moet de basis hygiëneregels en sociale afstand opvolgen.

45. Wat met de gemeentelijke belastingen in 2020? 

Er worden geen kohieren (inning van lokale belastingen) uitgeschreven. Dit wordt herbekeken na de corona-crisis.

48. Mogen verzekeringskantoren openblijven?

Ja, maar ze worden aangemoedigd gebruik van internet en telefonie te generaliseren om hun activiteiten voort te zetten.

49. Mag een verzekeringsexpert zich ter plaatse begeven?

Enkel om dringende schadevaststellingen te doen en mits naleving van de social distancing maatregelen.

50. Mogen dierenasielen openen?

Dierenasielen zijn gesloten, maar de opvang en essentiële verzorging van de dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

51. Zijn dierenkapsalons geopend?

Neen, zij zijn gesloten.

52. Wat met zorg (aan huis)?

Diensten voor thuis- en familiale hulp voor: ouderen, thuiszorg, personen met beperkingen, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en
nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning, … kunnen blijven doorgaan.

Persoonlijke assistenten voor personen met een handicap mogen hun activiteiten voortzetten.

53. Mogen landmeters blijven werken?

Noodzakelijke werkzaamheden mogen blijven doorgaan, niet-noodzakelijke niet.

54. Mogen immomakelaars nog huisbezoeken doen?

Neen. Huidige verkoopprocessen mogen doorgaan, maar er mogen geen nieuwe huisbezoeken worden ingepland.

55. Wat met vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden?

Deze initiatieven mogen doorgaan, maar met slecht een persoon bovenop de chauffeur per traject.Persoonlijke assistenten voor personen met een handicap mogen hun activiteiten voortzetten.

56. Wat met het afhalen van fiets- en auto-onderdelen?

Er mogen geen fiets -of auto-onderdelen afgehaald worden door particulieren. Voor particulieren kunnen e-commerce handelaars aangewend worden.

Fiets -of auto-onderdelen mogen wel afgehaald worden door professionelen dit voor uitsluitend dringende herstellingen. 

57. Wat met bevallingen?

Bevallingen kunnen nog altijd in een ziekenhuis. Wel is je ziekenhuisverblijf best zo kort mogelijk; dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts ( gynaecoloog, pediater, evt anesthesist) . Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan. Verder dien je de richtlijnen van het ziekenhuis te volgen.

58. Kunnen vaccinaties doorgaan?

Vaccinaties moeten absoluut nog worden voortgezet.

59. Wat met seizoensarbeid?

Als gevolg van het coronavirus dreigt er een tekort aan buitenlandse seizoensarbeiders. Om daaraan te verhelpen, verdubbelt de regering de tewerkstellingsperiode van 65 dagen tot 130 dagen. Op die manier kunnen de seizoensarbeiders die er nu al zijn, langer blijven werken.

60. Mogen dierenhotels openblijven?

Dierenhotels zijn open maar enkel voor mensen die nood hebben aan een essentiële opvang van het dier (bijvoorbeeld: overlijden van een dicht familielid, opname in het ziekenhuis, …).

61. Mogen dierencrematoria openblijven?

Ja, enkel op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

62. Mogen bouwwerken nog plaatsvinden? 

Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).

63. Wat als je tijdelijk werkloos bent door het coronavirus? Moet je je hypotheek of persoonlijke leningen nog betalen?

Tot 30 september moeten tijdelijk werkloze Belgen geen leningen meer terugbetalen en nieuwe kredieten zijn mogelijk. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met uw bank.

Dienen documenten i.v.m. tijdelijke werkloosheid nog steeds afgestempeld te worden door de gemeente?
Voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus, werd de procedure sterk vereenvoudigd. Informatie hierover is terug te vinden op de website van de RVA.

Mag een tijdelijke werkloosheid gecombineerd worden met andere activiteiten?
Wegens uitzonderlijke omstandigheden is het toegestaan om van 13 maart tot 13 juni 2020 de tijdelijke werkloosheidsuitkering te combineren met een andere activiteit (vrijwilligerswerk, aanvullende activiteit). Uitzendkrachten die normaal gesproken bij één en dezelfde gebruiker in dienst zouden blijven, kunnen bij wijze van uitzondering ook tot tijdelijke werkloosheid worden toegelaten tijdens de onderbreking van de activiteit door COVID-19 indien de contractuele band met de uitzendkracht wordt gehandhaafd. Meer informatie op de website van de RVA.

64. Krijgen topsporters uitzonderlijke toegang tot sportfaciliteiten?

Ja, indien ze een topsportstatuut hebben en ze de training enkel doen in individueel verband. Groepstrainingen zijn verboden.

65. Blijft de werking van het CAW Limburg gewaarborgd?

CAW Limburg organiseert de hulpverlening anders naar aanleiding van de coronacrisis. Ze blijven bereikbaar per telefoon, chat en mail. Voor ieders gezondheid zijn kantoor- en huisbezoeken beperkt tot een strikt minimum. Bij CAW Limburg kunnen mensen terecht met al hun welzijnsvragen. Meer inof over de aangepaste dienstverlening vind je hier.

66. Wat met paardrijden en manèges?

De richtlijnen rond paardrijden zijn de volgende:
- Paardrijden in een manege is recreatie en dus in principe verboden.
- Mag ik met mijn paard een wandeling op straat of in de natuur gaan maken? neen
- Mag ik naar mijn paard gaan om dit te rijden, verzorgen als dit op een pensionstal staat?  Neen, paarden op een pensionstal worden verzorgd door de uitbater van het pension
- Mag ik mijn paard dat ergens in een weide staat gaan verzorgen? Ja
- Mag ik mijn paard thuis in de weide of paddock rijden? Ja 
- Mogen paarden nu naar hun zomerweide gebracht worden? Ja