FAQ maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Sint-Truiden

Laatste update van deze FAQ: maandag 1 juni om 13u30

Deze FAQ werd bijgewerkt met de allerlaatste updates op maandag 1 juni 13u30.

Op woensdag 13 mei is de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 2, die op 18 mei van start is gegaan, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.

Er blijven een aantal algemene principes van toepassing tijdens de afbouwstrategie:
• De elementaire hygiënemaatregelen blijven noodzakelijk;
• Thuisblijven blijft de norm;
• Enkel de toegestane verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar
de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, ...) mogen worden
gedaan;
• Sociale contacten moeten zo veel mogelijk beperkt worden. Meer specifiek moet een mix van
verschillende leeftijden worden vermeden; net als een mix van verschillende sociale kokers
(groepen) die voorheen niet met elkaar in contact kwamen. Wanneer contacten niet
vermeden kunnen worden, dienen de social distancing maatregelen maximaal gerespecteerd
te worden. In situaties waarin dit niet gegarandeerd kan worden moeten andere passende
maatregelen toegepast worden (het dragen van een mondmasker…).

De social distancing regels zijn niet van toepassing op personen die onder hetzelfde dak wonen en voor kinderen onderling tot de leeftijd van 12 jaar.

In deze FAQ vind je een laatste stand van zaken terug van de federale maatregelen, de LOKALE vertaling van deze maatregelen en de lokale maatregelen van de stad Sint-Truiden.

Deze FAQ wordt bijgewerkt op basis van de ministriële besluiten die uitgevaardigd worden na een beslissing van de nationale veiligheidsraad, op basis van de besluiten van het lokaal bestuur Sint-Truiden en op basis van de informatie waarover de stad Sint-Truiden op de ogenblik van de update beschikt.

Foutje opgemerkt in deze FAQ of suggestie? Neem dan contact op met het ContactCenter van de stad Sint-Truiden op het nummer 011 70 14 14 of via info@sint-truiden.be

 

1. Waar kan ik de laatste updates vinden van de maatregelen afgekondigd door de Federale regering?

Alle maatregelen en hun vertaling op het terrein zijn terug te vinden op deze website van de federale overeheid.

2. Hoe en wanneer kan je ons ContactCenter bereiken?

Zit je met vragen over de lokale toepassing van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus? Dan kan je contact opnemen met het ContactCenter van de stad Sint-Truiden.
Het ContactCenter is telefonisch bereikaar op het nummer 011 70 14 14 of via info@sint-truiden.be

 • maandag van 9u tot 16u
 • dinsdag van 9u tot 16u
 • woensdag 9u tot 16u
 • donderdag van 9u tot 16u
 • vrijdag van 9u tot 16u
 • zaterdag van 9u tot 12u

 

3. Welke stedelijke accommodaties zijn open?

 • Het stadskantoor werkt met gesloten deuren en enkel na afspraak via het ContactCenter: 011 70 14 14.
 • Sociaal Huis (OCMW) werkt op afspraak via 011 69 70 30
 • Alle locaties van de buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti blijven 
 • De Parkeerwinkel: op afspraak via 011 87 28 82 of via parkeerwinkel@sint-truiden.be
 • Ook de reguliere werking van de brandweer en de lokale politie zijn verzekerd. 
 • De atletiekpiste en het kunstgrasveld van het sportcomplex van Nieuw Sint-Truiden voor het sporten in groep onder begeleiding en te gebruiken op reservering via reservatie.sport@sint-truiden.be.
 • Bibliotheek Toni Coppers (enkel voor het uitlenen van materiaal). Meer informatie over de werking van de bib vind je hier.
 • De dienst Sport 
 • De dienst Jeugd 
 • Het stadswerkhuis 
 • De balies van cultuurcentrum de Bogaard en Toerisme Sint-Truiden 
 • Het Huis van de Wereld
 • Het Huis van de Ondernemer (dienst Lokale Economie)

 

4. Welke stedelijke accommodaties zijn gesloten?

Volgende accommodaties blijven gesloten:

 • alle sporthallen: Sint-Pieter, Trudo, Gazo, Nieuw Sint-Truiden en Oud-Atheneum 
 • buurtrestaurant in de deelgemeenten (Zepperen, Gelinden, Velm, Nieuw Sint-Truiden)
 • het recreatiezwembad Sint-Pieter is definitief gesloten. 
 • cultuurcentrum de Bogaard (alle aangekochte tickets zullen ingeruild worden voor een tegoedbon voor een latere activiteit)
 • de Gazo lounge en fuifzaal
 • Ontmoetingscentra De Veva en Den Andries
 • De uitleendienst
 • Ook het woonenergieloket is gesloten. Vragen kunnen digitaal aan Stebo gesteld worden via dit webformulier.  De medewerkers nemen dan contact op met de inwoner en bekijken op welke wijze ze verder geholpen kunnen worden, hetzij telefonisch, via mail of sociale media-faciliteiten.

 

Iedereen die een zaal gereserveerd heeft in deze periode, wordt vrijgesteld van huurgeld.

5. Wat met scholen en onderwijs?

Sinds 18 mei kunnen de scholen opnieuw lesgeven. Er worden verschillende maatregelen genomen. 

Meer info over de gefaseerde heropstart van de scholen vanaf  18 mei vind je hier.

De Academies Haspengouw [Beeld] en [Podium] zijn enkel open voor bepaalde één-op-één lessen. Er wordt zo veel mogelijk les gegeven via afstandsonderwijs. 

6. Wat met (culturele, sportieve en folkloristische) activiteiten?

Welke verplaatsingen en activiteiten zijn toegestaan?
De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun gezinsleden maximaal te vermijden.
Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten. Worden onder meer beschouwd als noodzakelijk verplaatsingen zoals :
1) professionele verplaatsingen (met inbegrip van woon- werkverkeer en de verplaatsingen van vrijwilligers in het kader van hun activiteiten voor cruciale sectoren en essentiële diensten);
2) Noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, boodschappen, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, alle verplaatsingen in het kader van een wettelijke verplichting, opladen van budgetmeter, rijlessen etc.);
3) wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze:
- alleen;
- in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;
- en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon;
uitgeoefend worden.
Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.
Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.
Omwille van dezelfde reden blijven ook picknicken en zonnebaden niet toegestaan in parken.
4) Bezoek aan één enkel ander huishouden binnen de beperkingen die zijn toegestaan onder het gedeelte “sociale contacten” van dit hoofdstuk;
5) Bezoeken aan natuur en/of culturele bezienswaardigheden;
6) De verplaatsing naar een regelmatige training in buitenlucht in georganiseerd verband
7) Verplaatsingen naar van en naar tweede verblijven.
8) Verplaatsingen van en naar een speeltuin in openlucht
7) Alle andere verplaatsingen waar expliciet sprake van is in deze FAQ.

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard zijn verboden.
Uitzonderingen zijn:
- wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht onder strikte voorwaarden;
- Sporttrainingen in buitenlucht onder strikte voorwaarden;
- Ritten te paard onder strikte voorwaarden;
- Bezoeken aan natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden onder strikte voorwaarden;
- Bezoeken aan bibliotheken onder strikte voorwaarden:
- Huwelijken, begrafenissen en religieuze ceremonies onder strikte voorwaarden.
- Bezoeken aan speeltuinen in open lucht onder strikte voorwaarden.

Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven. Bovendien wordt er aan herinnerd dat toeristische activiteiten of uitstappen niet toegelaten zijn.

Welke sportactiviteiten zijn toegestaan?
Fysieke activiteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend:
- in openlucht;
- zonder fysieke contacten;
- indien ze worden uitgeoefend:

1. ofwel alleen
2. ofwel in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven en/of in het gezelschap van maximum twee dezelfde andere personen. De sociale afstand van 1,5 meter moet worden gerespecteerd.
3. Ofwel in het kader van regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in het bijzonder georganiseerd door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
De basisprincipes van de social distancing blijven gelden, daarom is het aangeraden om zoveel mogelijk met dezelfde groep te sporten.
Het is niet de bedoeling dat initiatielessen georganiseerd worden.

De noodzakelijke en gebruikelijke infrastructuren voor de uitoefening van de toegelaten sporten openen met uitzondering van kleedkamers, douches, kantines, en cafetaria’s. Toiletten en drankautomaten kunnen wel gebruikt worden. Onder infrastructuur verstaan we de clubs en de sportterreinen.
Het verhuur of de verkoop van materiaal is op zich toegestaan, recreatieve en toeristische activiteiten zijn daarentegen verboden.

Sportclubs kunnen de trainingen en groepslessen in open lucht hervatten sinds maandag 18 mei, met maximum 20 personen en onder begeleiding van een meerderjarige verantwoordelijke. De veiligheid van de sporters staat daarbij voorop. Voor deze activiteit dien je vooraf een aanvraag te sturen naar reservering.sport@sint-truiden.be en kan enkel na bevestiging.

Mag ik met mijn kind naar de speeltuin gaan?
Ja, de gemeentelijke, provinciale en regionale overheden mogen beslissen of volgende speeltuinen toegankelijk zijn:
• de buurtspeeltuinen in openlucht: de buurtspeeltuinen zijn opnieuw toegankelijk .
• de grote speeltuinen in parken: de speeltuinen in het stadspark en 't Speelhof zijn opnieuw toegankelijk(enkel toegankelijk tussen 10u en 18u).

De gemeentelijke, provinciale en regionale overheden organiseren het toezicht dat ze noodzakelijk achten om volgende voorwaarden te respecteren:
Bezoeken aan de speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Bovendien moet de toegang in de grote speeltuinen in parken beperkt worden tot maximum 20 kinderen tegelijk.
De speeltuinen in natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden mogen toegankelijk zijn. De uitbater is verantwoordelijk voor het toezicht en moet elke volkstoeloop voorkomen.

Binnenspeeltuinen blijven gesloten!

Schooluitstappen en jeugd
Schooluitstappen zijn verboden tot en met 30 juni.

De activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied blijven verboden.

Musea
Musea en culturele bezienswaardigheden en monumenten kunnen sinds maandag 18 mei opnieuw de deuren openen. Ze moeten daarbij zorgen voor een ticketsysteem en moeten ervoor zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk binnen kunnen. Gebouwen in beheer van de stad Sint-Truiden blijven gesloten tot en met 31 mei. Een bezoek aan een museum is enkel toegesetaan met de gezinsleden waarmee je onder hetzelfde dak woont.

Andere activiteiten
Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Omwille van dezelfde reden blijven ook picknicken en zonnebaden niet toegestaan in parken.

Vissen is opnieuw toegelaten, maar in clubverband mogen enkel de toiletten en drankautomaten toegankelijk zijn.

Alle bijeenkomsten met meer dan 2 personen in het algemeen zijn verboden.

Sportwedstrijden, zowel voor amateurs als voor profs, blijven afgelast tot en met 31 juli.

Alle culturele, sportieve en folkloristische activiteiten, evenementen en bijeenkomsten, ongeacht de grootte en inhoud, worden geannuleerd tot en dit alvast tot en met 18 mei.

Bovendien worden alle sportieve, recreatieve en toeristische evenementen tot en met 30 juni 2020 geannuleerd. 

Ook massa-events, zoals muziekfestivals worden geannuleerd, dit tot en met 31 augustus.

Wat zal tot nader order specifiek niet plaatsvinden ?

 • De Sunday Markt, onze wekelijkse rommelmarkt op zondag
 • Alle samenkomsten van geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke organisaties. 
 • Wedstrijden en trainingen met dieren, zoals duiven, worden beschouwd als een recreatieve activiteit en zijn verboden. In het kader van het welzijn de dieren is duivensport toegelaten.
 • Hondenscholen kunnen de lessen hervatten in het kader van het welzijn van de dieren, in openlucht, mits social distancing tussen de eigenaars van de honden.
 • Activiteiten van erediensten zijn verboden.

 

Mag ik naar mijn tweede verblijf reizen, bijvoorbeeld in de Ardennen of aan de kust?
Ja dit is toegestaan in België voor eigenaars en voor huurders die een huurcontract van minimum één jaar hebben.
Onder een tweede verblijf wordt verstaan:
• Een huis of een appartement;
• Een immobiele residentie met een vaste standplaats (bv. een (sta)caravan, bungalow).
Het is dus niet toegelaten om zich te verplaatsen met een mobiele woning, zoals een caravan, maar er mag wel gebruik van worden gemaakt als deze reeds is geïnstalleerd op een vaste standplaats.

In campings waar zich tweede verblijven bevinden zijn de volgende maatregelen van toepassing: De bars, de gemeenschappelijke delen van de restaurants en de recreatieve ruimtes zijn gesloten. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden en mag niet gebruikt worden. Een speciale aandacht moet uitgaan naar de hygiëne van het sanitair (regelmatig reinigen van douches, toiletten en het ter beschikking stellen van handhygiëneproducten,…).

Wie mag zich begeven naar een tweede verblijf?
De eigenaar(s) of lange termijnhuurder(s) (minimum 1 jaar) en de personen die onder hetzelfde dak wonen.
Zij mogen tot 4 personen uit hun sociale bubbel ontvangen. Het gaat hier om dezelfde personen die je thuis mag ontvangen en dit onder dezelfde voorwaarden als bij de gewone sociale contacten.

Wat kan specifiek wél plaatsvinden?  

 • Een huwelijksakte mag voltrokken worden, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun ouders, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden.
 • Religieuze huwelijken kunnen voltrokken worden, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun ouders, de getuigen en de bedienaar van de eredienst.  De ceremonie kan in aanwezigheid van 30 personen plaatsvinden. Bijhorende recepties en feestelijkheden blijven verboden.
 • Begrafenissen mogen doorgaan, maar in besloten kring. Dit wil zeggen dat slechts maximum 15 personen een begrafenis kunnen bijwonen. Daarbij moeten de regels rond social distancing gerespecteerd worden. Ook begraafplaatsen blijven open: hier gelden de maatregelen rond social distancing.
 • De Haspengouw Markt onder de voorwaarden opgelegd door de federale overheid. De markt vindt plaats op de Grote Markt en op de Veemarkt. Het is aangeraden een mondmasker te dragen bij een bezoek aan de markt. Hou je daarbij aan de regels en volg de looprichting.

 

Wat met natuurbezienswaardigheden, kinderboerderijen, dierenparken, culturele bezienswaardigheden en musea?
Voor de specifieke regels in verband met het bezoek aan dezel instellingen of het uitbaten van deze instellingen verwijzen we door naar de website van de Federale Overheid.
 

7. Wat met de horeca?

De inrichtingen die tot de horecasector behoren, zijn gesloten voor het publiek.
Voor wat betreft de restaurants zijn enkel maaltijdleveringen en maaltijden om mee te nemen (take-away) toegestaan tijdens de gebruikelijke openingsuren. Indien klanten buiten moeten wachten dienen de maatregelen van social distancing gerespecteerd te worden. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden en mag niet gebruikt worden.

Alle cafés en restaurants in Sint-Truiden blijven gesloten.

Wat is specifiek gesloten?

 • Alle bars op en rond de Luikersteenweg zijn gesloten
 • Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen, dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan. 

 

Wat is specifiek open?

 • Eten afhalen (bijv. frituren, pizzeria’s, pitazaken,…) kan wél, maar consumeren in de verbruikszaal kan niet. De regels in verband met social distancing moeten in acht genomen worden. .
 • Hotels en aparthotels met uitzondering van hun eventueel restaurant of bar. Roomservice is wel toegestaan. Ook vergaderzalen in hotels blijven gesloten.
 • Een individuele ambulante activiteit (zowel voedings- als niet-voedingsgerelateerd) mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid of binnen het kader van een toegestane markt.

 

8. Bijft de afvalophaling gegarandeerd en is het containerpark open?

Containerpark
Het containerpark van Sint-Truiden is open. MAAR om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan roepen we je op om onderstaande richtlijnen goed te lezen en NIET naar het containerpark te komen tenzij strikt noodzakelijk.

 • Stel je bezoek uit en stockeer thuis uw afval of geef het mee met de huis-aan-huisophaling.
 • Het containerparkbezoek kan ENKEL op afspraak. Via 011 70 14 14 of via de afsprakenmodule.
 • De toegang is beperkt. Er wordt slecht een beperkt aantal wagens per uur toegelaten volgens reservatie.
 • Elke kaarthouder kan maximum 1 bezoek per week aan het park brengen.
 • Kom ALLEEN naar het park. Indien het niet anders kan met MAX. 2
 • Blijf tijdens het aanschuiven in uw wagen zitten.
 • Je kan voorlopig enkel elektronisch betalen.
 • HOU AFSTAND (1,5 meter) 
 • Asbest & kleding kan NIET.
 • Voor het afhalen van gratis compost of houtsnippers moet je ook vooraf een afspraak maken. Je moet hierover eigen materiaal voorzien. (zowel voor het vervoer als het inladen)
 • De gratis lenteschoonmaakactie is UITGESTELD tot na de crisis.
 • Volg altijd de richtlijnen van de parkwachter.
 • Ophaling van het snoeiafval en glasophaling blijven doorgaan aan huis zoals voorzien op je afvalkalender.

 

❗ Heb je geen containerparkkaart? Stuur dan een mailtje met je naam, adres, nummerplaat, scan/foto inschrijvingsbewijs van je voertuig en scan/foto van je identiteitskaart (voor- en achterzijde) naar info.stadsloket@sint-truiden.be.  Je kaart wordt dan aangemaakt en per post bezorgd.

Wanneer je een afspraak hebt voor het langskomen op het containerpark, vergeet zeker niet jouw containerparkkaart goed zichtbaar te leggen in je voertuig. Vul het afsprakenformulier steeds correct in en vul daarij altijd je nummerplaat correct in.

Afvalophaling
In lijn met de huidige maatregelen van de Federale overheid blijft de afvalophaling van Limburg.net voorlopig gegarandeerd. Het aantal aangeboden afvalzakken is beperkt tot vier per afvalsoort.

GFT-sticker
 Vanaf 1 juni 2020 ledigen de ophalers enkel gft-containers met een sticker van 2020.

De ophaling aan huis van asbest wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

Werp papieren zakdoeken in de vuilbak en doe ze vervolgens in de huisvuilzak. Doe ze zeker niet bij het papier en karton!

Huis-aan-huis inzameling van papier en karton door verenigingen is opnieuw toegestaan vanaf juni. Voor Sint-Truiden is dit geldig voor de deelgemeente Velm. De inwoners van de deelgemeente Velm kunnen ofwel hun papier en karton wat langer bij hun thuis stockeren of kunnen het papier en karton ook naar het containerpark brengen. De eerstvolgende papier- en kartonophaling is Velm is gepland op zaterdag 13 juni.

Je mag jezelf verplaatsen om naar een glascontainer, kledingcontainer en ondergrondse containers voor glas en PMD te gaan.

Tegoed huisvuilzakken
Een aantal vaste verdeelpunten van de tegoed huisvuilzakken zijn ondertussen doorheen hun voorraad. Heb je intussen toch dringend huisvuilzakken nodig? Dan kan je altijd een rol huisvuilzakken kopen in de supermarkt. Hier vind je een overzicht.

Produceer jijzelf of een gezinslid meer afval om medische redenen? Dan heb je eenmaal per jaar recht op een sociale tegemoetkoming onder de vorm van 3 rollen grote rollen huisvuilzakken. Mensen die hier recht op hebben kunnen contact opnemen met het ContactCenter: 011 70 14 14 of info@sint-truiden.be

Het tegoed aan huisvuilzakken blijft geldig tot eind december van dit jaar. Je kan ze afhalen van zodra de voorraad weer aangevuld is in jouw supermarkt. 

Textiel
De textielophalingen zijn tot nader order geannuleerd.

Grof vuil
Sinds het begin van de maand mei gaat de ophaling grofvuil opnieuw door zoals gepland. Meer info over de ophaling van grofvuil vind je hier.

Afval correct aanbieden
Toon respect voor de ophalers, bied je afval correct aan!
* De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6u buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.
* Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
* Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton
* Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.

9. Is het postkantoor open en zijn de banken open? 

Deze diensten zijn open tijdens hun normale openingsuren maar die de social distancing maatregelen moeten garanderen, bijvoorbeeld minstens 1.5m tussen elke persoon.

Bpost werkt plaatselijk met een aangepaste dienstverlening. Meer info over de aangepaste dienstverlening van Bpost vind je hier.

 

10. Welke extra initiatieven neemt het lokaal bestuur van Sint-Truiden?

 • Voor risicogroepen wordt er een boodschappendienst georganiseerd voor levensnoodzakelijke middelen. Wie hierop een beroep wil doen, kan contact opnemen met het ContactCenter 011 70 14 14
 • De lokale politie schakelt de wijkinspecteurs om alle verdachte en problematische situaties te melden.
 • Aan de verschillende buurtcomités wordt gevraagd om een signaalfunctie op te nemen voor kwetsbare groepen. Het stadsbestuur roept iedereen op om te allen tijde een oogje in het zeil te houden en waakzaam te zijn voor mensen in moeilijkheden. Alle gevallen kunnen gemeld worden aan het klantencontactcenter.

 

11. Hoe zit het met de werking van c.v. Nieuw Sint-Truiden?

Meer info over de werking van c.v. Nieuw Sint-Truiden vind je hier.
CV Nieuw Sint-Truiden is telefonisch (011/68.33.79) of per e-mail (info@nst.be) bereikbaar.

 

12. Is er een specifieke regeling voor kappers, schoonheidsspecialisten, medische pedicure en andere diensten? 

Contactberoepen zijn opnieuw actief sinds 18 mei. Zij moeten zich strikt houden aan de volgende maatregelen:
- de ontvangst mag enkel op afspraak plaatsvinden;
- de klant mag slechts in de onderneming aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is;
- in geval van dienstverlening aan huis, mag de dienstverlener slechts aanwezig zijn op de plaats van dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is;
- wachtruimtes mogen niet voor klanten worden gebruikt en, behoudens in noodgeval, de toiletten evenmin;
- eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van de onderneming of plaats van dienstverlening, met
uitzondering van de klant voor de duur die strikt noodzakelijk is voor een behandeling aan het gelaat;
- de werkstations dienen onderling op een afstand van minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd te zijn;
- de dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren
tussen elke klant;
- er mag geen voeding of drank worden aangeboden.

Kapsalons kunnen in principe maar één klant per 10 m² ontvangen. Omdat kappers hun dienstverlening in verschillende stappen organiseren (bv. haar kleuren, permanent), gedurende dewelke de klanten elk over een individuele plaats beschikken kan er een zekere flexibiliteit worden geboden aan de kappers met betrekking tot het toegelaten aantal klanten in functie van de oppervlakte van het salon. Om van deze regel af te wijken echter moeten de werkstations onderling afgescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief.
Andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Bovenvermelde ondernemingen volgen de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Als deze prestaties aan huis worden geleverd, mag de dienstverlener enkel aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is, het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof is verplicht voor zowel de dienstverlener als de klant ouder dan 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling. De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant.

13. Wat met diensten aan huis (loodgieter, PEB…)?

Ondernemingen mogen diensten aan huis voor klanten aanbieden met uitzondering van masseurs/masseuses.
Alle andere diensten aan huis mogen wel aangeboden worden zoals bijvoorbeeld huishoudhulp, ramenwassen, schoorsteenvegen, de technische controles van installaties, de huisbezoeken door immomakelaars, de controle van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, de opmaak van een EPC-certificaat, privé muzieklessen, … .

De ondernemingen die deze diensten aanbieden, respecteren de social distance maatregelen die van toepassing zijn in hun sector.

Voor wat betreft de schoonheidsspecialist(e), gespecialiseerd voetverzorger, manicure, kapper en barbier, tatoeëerder en piercer, om deze diensten aan huis te leveren moeten zij de volgende voorwaarden respecteren:
- de dienstverlener mag slechts aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is;
- Het dragen van een mondmasker (of elk alternatief in stof) is verplicht voor zowel de dienstverlener als de klant ouder dan 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling;
- De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant.

Voor wat betreft bouwwerkzaamheden en herstellingen binnenshuis:
• Dringende herstellingen moeten plaatsvinden op een manier waarop de social distance maatregelen in de mate van het mogelijke worden nageleefd of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden worden toegepast;
• Een niet-dringende herstelling of verbouwingswerken moeten plaatsvinden op een manier waarop de social distance maatregelen maximaal worden nageleefd.

Specifiek: verhoop of verhuur van een huis zonder immomakelaar
Verkoop of verhuur van een huis zonder makelaar is toegestaan onder dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn op de immosector.

14. Welke winkels en handelszaken zijn open? (Deze regeling wordt bijgewerkt voor fase 2 van de exitstrategie die ingaat op maandag 18 mei).

Alle ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van :
- de massagesalons;
- de wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s;
- de fitnesscentra;
- de casino’s, de speelautomatenhallen en de wedkantoren.

Voor bovenstaande ondernemingen zijn diensten aan huis eveneens niet toegelaten.

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten
De ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten die mogen openen voor het publiek mogen dit doen onder bepaalde voorwaarden :
• Het ontvangen van klanten volgens deze modaliteiten:
- 1 klant per 10m² wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten, met uitzondering van winkels met oppervlakte kleiner dan 20m². Voor deze zaken is het wel mogelijk om 2 klanten te ontvangen mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
- Voor wat betreft winkels of ondernemingen die op afspraak werken (bv. advocaten, notarissen, binnenhuisarchitecten, juweliers, keukens), deze kunnen ontvangen zolang als gebruikelijk en zonder beperking van het aantal personen;
- De onderneming stelt de middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
- Andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

• Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Voor winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:
• Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten voor een periode die niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is;
• Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in-en uitgang;
• De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties.
De regels voorzien voor de winkels zijn ook van toepassing voor winkels gelegen in een winkelcentra, met name de limiet voor de duur van het winkelen (30min).

Klanten
Ook als klant gelden er een aantal restricties:
• Er wordt individueel gewinkeld, behalve in geval van een aspraak. Een uitzondering wordt gemaakt voor een volwassene die minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezelt;
• Er mag gewinkeld worden gedurende een periode van maximaal 30 minuten per winkel, behalve in geval van een afspraak;
• Het is sterk aanbevolen om neus-en mondbescherming te dragen.
Het is bovendien aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Het is aanbevolen voorrang te geven aan ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en aan zorgpersoneel.

Welke maatregelen zijn er in Sint-Truiden?
Een overzicht van de maatregelen en meer info over veilig winkelen in Sint-Truiden vind je hier.

Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen in de winkels?
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de social distance maatregelen te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Zijn er beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor winkels?
Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen. Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.

Kan er een verplichting opgelegd worden om winkels open te houden?
Als de openbare orde of het algemeen belang dit vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen, waaronder het openen van bedrijven.

Sluitingsdag
De kleinhandelaars in voedingswaren moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven. Het MB van 23/3/2020 voorziet niet in een opheffing van de verplichting op wekelijkse rustdag.

Ook nachtwinkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren.

Inschakelen van vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 in principe alleen maar worden ingezet door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven. De Vrijwilligerswet laat niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.

15. Wat met andere commerciële activiteiten?

E-commercewinkels mogen hun activiteiten voortzetten zolang de werkgever de social distancing maatregelen kan garanderen in de magazijnen en de lokale winkel. Onder e-commerce wordt levering aan huis (komen niet binnen) en afhaling aan officiële afhaalpunten verstaan.

Zonnecentra mogen de deuren openen. De hygiënische maatregelen schrijven voor dat er individuele cabines gebruikt worden, met slechts 1 persoon per cabine, die gedesinfecteerd wordt na gebruik.

Grootmarkten (voor professionele klanten) mogen blijven doorgaan voor zover de regels van social distancing in de mate van het mogelijke gevolgd worden.

Fitnesscentra: moeten gesloten blijven en mogen geen privélessen geven.

Private verhuur van springkastelen kan opnieuw plaatsvinden.

16. Wat met sociale contacten en familiebijeenkomsten?

Sinds zondag 10 mei zijn beperkte sociale contacten onder strikte voorwaarden mogelijk. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om deze sociale contacten te beperken en rekening te houden met de volgende voorschriften:
• Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag maximaal vier mensen ontvangen.
• Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
• De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de 4 grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
• Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
• De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende huishoudens. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (bijvoorbeeld op een terras of in de tuin).
• Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.
• In het kader van de beperkte sociale contacten is het toegestaan om een verplaatsing te maken in België om een ander huishouden te bezoeken. Het is niet de bedoeling om er een (toeristische) daguitstap van te maken.

Ik woon alleen. Wie mag ik uitnodigen of bezoeken?
Als alleenstaande kan je vier andere alleenstaanden uitnodigen (of bijvoorbeeld 2 koppels zonder kinderen of een gezin van 4). Deze personen verbinden er zich samen toe om enkel elkaar te zien. Deze personen vormen zo samen een nieuwe sociale bubbel. Het is dus niet mogelijk om de ene dag af te spreken met deze bubbel, en een andere dag met mensen uit een andere bubbel.
De sociale bubbel moet niet altijd tegelijk samenkomen, maar wel altijd beperkt zijn tot de personen uit dezelfde sociale bubbel . Het is dus mogelijk om met twee personen van deze sociale bubbel af te spreken.
Het belangrijkste is dat iedereen van deze sociale bubbel zijn contacten beperkt tot deze personen.
De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen personen van een verschillend huishouden. Als je een terras of tuin hebt, spreek je best buiten af. Er is uiteraard geen bezoek mogelijk als iemand van deze personen ziek is.

Maken de twee personen waarmee ik ga sporten deel uit van mijn sociale bubbel?
Deze personen tellen niet mee in de sociale bubbel van het huishouden. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld te gaan wandelen met twee steeds dezelfde personen (met respect voor de fysieke afstand) en thuis vier andere, maar steeds dezelfde mensen ontvangen.

Indien grootouders in de gekozen sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen?
Ja, als ze geen deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte gezondheid,…).
 

17. Hoe kan ik opvang voor mijn kind(eren) regelen als ik moet gaan werken?

Contact tussen kinderen en oudere personen wordt afgeraden. Oudere personen behoren namelijk tot de risicogroepen voor het coronavirus.
Ouders die thuis werken, zorgen zelf voor de opvang van hun kind(eren).

Voor de opvang van kinderen in de school verwijzen we naar punt 5 van deze FAQ.
 

18. Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan.
Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

Indien de ouder vermoedelijk besmet is, dan dienen de kinderen thuis te blijven. Kleine kinderen vertonen nauwelijks symptomen bij besmetting en worden zeer uitzonderlijk ziek, weliswaar geven ze de ziekte door waardoor gevraagd wordt ze thuis te houden.

Verder verwijzen we door naar punten 5, 19, 22, 23 van deze FAQ. 

19. Blijven de crèches, kinderopvang en de onthaalmoeders open?

Voor meer info in verband met kinderopvang kan je terecht op de website van Kind en Gezin.

20. Wat met hogescholen/universiteiten?

Universiteiten en hogescholen geven hoofdzakelijk les via afstandsonderwijs. Zij kunnen wel lessen en activiteiten hervatten volgens de richtlijnen van de gemeenschappen.
Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.

21. Gaan avondonderwijs en voortgezette opleidingen en professionele opleidingen door?

Instellingen van volwassenenonderwijs mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.

22. Blijven het buitengewoon onderwijs en internaten open?

Deze instellingen blijven open. Bijzondere organisatiemodaliteiten kunnen voor deze inrichtingen voorzien worden.

23. Is het huis van het Kind Open? 

De diensten in het Huis van Kind zijn als volgt geregeld:

Kinderopvang FERM
De werking blijft doorgaan. Zowel voor de verantwoordelijken als voor de onthaalouders. Alle algemene maatregelen dienen in acht genomen te blijven worden.
Contacten met ouders op het secretariaat zullen zoveel mogelijk telefonisch of per mail gebeuren.

Kind en Gezin:
Details over de activiteiten van Kind en Gezin zijn terug te vinden op de website van de organisatie.

Vrij CLB Limburg:
Meer info is terug te vinden op de website

CKG De Hummeltjes én werking Opvoedingswinkel:
Alle  ambulante hulp (= begeleiding met fysiek contact in de opvoedingswinkel en het CKG, gelegen in het fysieke Huis van het Kind Haspengouw) zoals oudergesprekken, Triple P oudercursus en gesprekken en het dagcentrumwerking De Puzzel (ouder en kind krijgen samen ondersteuning in het dagcentrum) zijn stopgezet. Ook de mobiele begeleidingen (de huisbezoeken) zijn opgeschort. 

De begeleiding/ondersteuning verloopt telefonisch, via videobellen, whatsapp/berichten en via e-mail.

Voor meer info kan je terecht op de Facebookpagina van de Opvoedingswinkel.

Brede School IN-Zetje:
Alle brede school - werkingen zijn geannuleerd.
Ook de babbelladder is geannuleerd.

24. Is het openbaar vervoer nog steeds beschikbaar? Wat met deelauto's en andere vervoersmiddelen om te delen?

Het openbaar vervoer is nog steeds actief. De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

Het is toegelaten om deelauto's, deelsteps en deelfietsen te gebruiken. Deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden.

25. Mogen taxi’s en private bussen klanten vervoeren en hoe zit het met carpoolen?

Taxi's
De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.
Een gezin mag in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.
Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een gezin telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. In het algemeen moeten verplaatsingen zoveel mogelijk vermeden worden.
Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

Private bussen en autocars 
Bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen in het kader van de toegestane verplaatsingen en mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.
De bezettingsgraad van de bussen en autocars mag maximaal 50% bedragen en de passagiers moeten evenredig verspreid zitten over het volledige voertuig. De passagiers boven de 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen.

26. Kan ik rijlesen volgen en mijn rijbewijs halen? En wat met de officiële documenten?

De theoretische en praktische rijlessen en -examens worden hervat. Het oefenen op de openbare weg wordt beschouwd als een toegestane verplaatsing.

Bij koninklijk besluit houdende de maatregelen betreffende het rijbewijs, naar aanleiding van de coronacrisis, worden volgende documenten, die hun geldigheid verliezen na 15 maart 2020, verlengd tot en met 30 september 2020.
- het Belgisch rijbewijs
- het Belgisch voorlopig rijbewijs
- de rijgeschiktheidsattesten
- de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën.
- de deelnemignsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken
De verlening van de geldigheid van deze documenten geld uitsluitend in België.

Volgende maatregelen zijn ook van toepassing in België:
- De op het rijbewijs voor groep C en / of groep D vermelde code 95 die na 15 maart 2020 en voor 30 september verstrijkt, wordt verlengd tot en met 30 september 2020.
- De geldiheidsduur van groep 2 (categorieën C, C1, C+E, C1+E, en D, D1, D+E, D1+E) en de niet-permanente categorieën van groep  die na 15 maart en voor 30 september 2020 op het rijbewijs zijn vermeld, worden automatisch verlengd tot en met 30 september 2020.
- Bestuurders die in het bezit zijn van een Europees Rijbewijs, geldig voor een of meer categorieën, dat na 15 maart 2020 vervalt, worden toe en met 30 september 2020 vrijgesteld van het rijbewijs indie zij in het bezit zijn van dit rijbewijs.
- Als de aanvraag voor een (voorlopig) rijbewijs vervalt in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 september 2020, dan wordt de geldigheid van de aanvraag automatisch verlengd tot en met 30 september 2020. 
- Rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 15 december 2019 werden opgemaakt en die nog niet zijn afgehaald, kunnen tot en met 30 september 2020 worden afgehaald, ook al zijn er intussen meer dan 3 maanden verstreken.

27. Mag ik nog naar het buitenland en wat zijn de regels voor mensen die het land binnenkomen?

Artikel 7 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat niet-essentiële reizen vanuit en naar België verboden zijn. Deze maatregel vervalt ten vroegste op 8 juni 2020 maar kan verlengd worden. Voor een overzicht van het ministerieel besluit en de verschillende wijzigingen kan je hier terecht.

Voor het ogenblik is elke niet-essentiële reis vanuit en naar België verboden tenminste tot en met 8 juni 2020
- Elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België kunnen steeds naar België terugkeren.
- Grensoverschrijdingen in beide richtingen blijven in elk geval mogelijk op vertoon van een aannemelijk bewijs. in het kader van transport van goederen en verplaatsingen met professioneel karakter (inclusief seizoenarbeiders; verplaatsingen in het kader van onderwijs, behalve schooluitstappen). Er bestaan nog andere mogelijkheden voor verplaatsingen bestaan en worden gepreciseerd in de vragen “Welke andere essentiële verplaatsingen naar België zijn nog steeds toegelaten?” en “Mag men reizen vanuit België naar het buitenland?” Het is toegestaan om zich te verplaatsen naar een buurland om een bezoek te brengen aan een familielid dat daar woont. Voor diezelfde reden mogen inwoners van een buurland zich naar België begeven. De voorwaarden om zo’n reis uit te voeren staan beschreven in de vraag “Mag ik mijn familie gaan bezoeken die aan de andere kant van de grens woont?”. Het is daarnaast ook toegestaan om te winkelen in een buurland, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is aanbevolen om, zoals voor alle grensoverschrijdingen, het reisadvies van Buitenlandse Zaken en de website van de ambassade van het bestemmingsland te raadplegen. Deze maatregelen evolueren permanent en kunnen hier dus niet beschreven worden.
- De reisbeperkingen en grenscontroles zullen verder gradueel worden opgeheven wanneer de gunstige epidemiologische situaties voldoende overeenkomen.
- Reizen naar het buitenland met toeristische doeleinden blijven verboden.
Wat de externe grenzen van de EU betreft heeft de Commissie de lidstaten aanbevelingen gedaan om op een selectieve manier de toegang van personen tot de EU te beperken. In België zijn de tijdelijke beperkingen van niet-essentiële verplaatsingen buiten de EU van kracht tot 15 juni 2020. Deze beperkingen kunnen verlengd worden.
- Een persoon die onderdaan of inwoner is van een derde land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.

Mag men nog reizen naar België vanuit het buitenland?
Het algemeen geldende principe is dat elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België naar België kunnen terugkeren, mits het respecteren van twee voorwaarden.
De twee voorwaarden zijn dat:
1) De persoon zich gedurende 14 dagen in thuisisolatie plaatst; en
2) De persoon een verbod heeft op buitenshuis werken tijdens 14 dagen (zelfs indien hij/zij tewerkgesteld is in een essentiële sector), maar dat telewerken daarbij wel nog is toegestaan.

Deze twee voorwaarden zijn van toepassing op de terugkeerder en slaan op alle mogelijke gebruikte transportmodi (lucht, land en zee) bij zijn/haar terugkeer.
In het geval van een terugkeer via een binnen- of buitenlandse luchthaven zijn deze twee voorwaarden eveneens van kracht op de persoon die de terugkeerder(s) gaat ophalen, maar niet op de rest van het gezin die onder hetzelfde dak wonen. De ophalende persoon is bij voorkeur een gezinslid, maar indien de gezinsleden tewerkgesteld zijn in een essentiële sector wordt afgeraden dat zij de terugkerende persoon gaan ophalen.
Deze twee voorwaarden zijn niet van toepassing op grensarbeiders, seizoensarbeiders, chauffeurs bij professionele vervoersmaatschappijen en op personen die een essentiële verplaatsing uitvoeren met uitzondering van personen die terugkerende personen zijn gaan ophalen aan een buitenlandse luchthaven (zie vorige paragraaf).
In regel maakt de terugkerende persoon, ongeacht of hij/zij toekomt op het grondgebied van België of een ander land, gebruik van het openbaar vervoer (taxi of huurwagen) naar zijn/haar plaats van bestemming;

Indien het openbaar vervoer/taxi geen optie is, kan de terugkerende persoon opgehaald worden door een andere persoon (bij voorkeur lid uit hetzelfde gezin, maar niet tewerkgesteld in een essentiële sector);
Bij voorkeur nemen maximaal twee personen plaats in het voertuig. Van deze regel kan afgeweken worden indien meerdere personen van eenzelfde gezin dienen opgehaald te worden.
Bij de verplaatsing dienen de maatregelen van social distancing in acht genomen te worden.
Opmerking :

De persoon die iemand gaat ophalen, dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort.
indien de ophaling in het buitenland gebeurt, een aannemelijk bewijs om de grens te overschrijden dat de essentiële verplaatsing rechtvaardigt.

Wat met Belgische onderdanen die met hun pleziervaartuig terugkomen naar een Belgische zee- of binnenhaven?
Zij mogen de Belgische wateren bevaren met hun vaartuig enkel en alleen om zich naar de bestemmingshaven van hun keuze te begeven langs de kortste weg.
Zij moeten zich melden aan de havenkapiteinsdienst van hun bestemmingshaven (voor binnenhavens: de havenuitbater) via de gebruikelijke radiofrequenties voor het geografisch gebied van hun bestemming. Bij die melding moet vermeld worden of zij ziek zijn, symptomen vertonen of er zieken of personen met symptomen van welke aard ook aan boord zijn.

Welke regels zijn er van toepassing in het buitenland wanneer ik iemand ga ophalen?
Er dient ook rekening mee gehouden worden dat de buurlanden en andere landen eveneens maatregelen treffen om de toegang tot hun grondgebied te conditioneren. Deze maatregelen moeten worden opgevolgd en kunnen in principe worden geraadpleegd in de rubrieken met reisadviezen die op de website van Buitenlandse Zaken https://diplomatie.belgium.be worden gepubliceerd, alsook door deze landen op hun eigen officiële websites.

Welke regels zijn er van toepassing indien ik als buitenlander zonder hoofdverblijfplaats in België het Belgische grondgebied louter wil doorkruisen op weg naar mijn bestemming?
Het algemeen geldende principe is dat buitenlandse personen het Belgisch grondgebied vlot moeten kunnen betreden en verlaten om te transiteren naar hun bestemming.
Individuen in transit op Belgisch grondgebied dienen de maatregelen van social distancing in acht te nemen in het gekozen transportmiddel.

Indien het transport gebeurt via de weg stoppen de bussen en voertuigen in regel niet op het Belgisch grondgebied.
Indien gebruik gemaakt wordt van een treinverplaatsing geldt dat een minimaal aantal aansluitingen en de kortste reisroute moeten nagestreefd worden.
De personen in transit doorheen het Belgisch grondgebied dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijs.

Welke regels dien ik na te leven indien ik toekom in België via lucht, trein, weg of zee, in verder transit naar het buitenland?
Het algemeen geldende principe is dat buitenlandse personen in transit op Belgisch grondgebied zo snel mogelijk het Belgisch grondgebied moeten kunnen verlaten.
In regel maken de personen in transit op Belgisch grondgebied gebruik van het openbaar vervoer (inclusief taxi) om zich naar hun bestemming te begeven. Een auto huren is ook een mogelijkheid.
Indien het openbaar vervoer / taxi / huurwagen geen optie is dan kunnen personen in transit op Belgisch grondgebied opgehaald worden door een andere persoon of instantie (eventueel vanuit buitenland) om onmiddellijk na ophaling het Belgisch grondgebied te verlaten.

Tijdens het transport op Belgisch grondgebied dienen maximaal de maatregelen van social distancing in acht genomen te worden. Indien het transport wordt ingelegd door de werkgever moeten de maatregelen van social distancing in acht genomen worden.

Tijdens het traject langs de weg wordt in regel niet haltgehouden op Belgisch grondgebied.

Indien gebruik gemaakt wordt van een treinverplaatsing geldt dat een minimaal aantal aansluitingen en de kortste reisroute moeten nagestreefd worden.
De personen in transit op het Belgisch grondgebied dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort.
De ophalende persoon in transit op het Belgisch grondgebied dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijs dat de noodzakelijkheid van de reis bevestigt.

Is grensarbeid nog toegestaan?
Het algemeen geldende principe is dat grensarbeiders bij de uitvoering van hun professionele activiteiten, zowel in essentiële als niet-essentiële sectoren, vlot het Belgisch grondgebied moeten kunnen betreden en terug verlaten om zich naar hun bestemming te begeven.
Grensarbeiders kunnen gebruik maken van een transportmiddel naar keuze. Tijdens deze verplaatsing is het toegelaten om boodschappen te doen.
Tijdens het transport op Belgisch grondgebied dienen maximaal de maatregelen van social distancing in acht genomen te worden.
De grensarbeiders dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een attest van de werkgever wordt sterk aanbevolen;
Voor de professionele verplaatsingen van werknemers in de vitale beroepen/cruciale sectoren kan op bilateraal vlak tussen België en Nederland gebruik gemaakt worden van een papieren vignet.

Is grensoverschrijdingen voor medische redenen en andere hulpdiensten over de grens toegelaten?
Volgens het algemeen geldende principe dien je een arts in eigen land te raadplegen. Als de arts in het bezit van je medisch dossier zich in een buurland bevindt, dient deze arts jou een ondertekend bewijs aan te leveren (per post of digitaal) waarbij blijkt dat het noodzakelijk is om zich naar zijn/haar praktijk te begeven. Aan de grens zal je je identiteitskaart en dit bewijs moeten voorleggen.
Urgente medische hulpverlening blijft verzekerd en grensoverschrijdingen door hulpdiensten zijn hiervoor toegestaan op basis van de bestaande akkoorden.

Zijn andere professionele verplaatsingen naar België met een beperkte frequentie toegelaten?
Het algemeen geldende principe is dat alle professionele verplaatsingen toegelaten zijn.
Men heeft de eigen keuze van transportmiddel.
Deze personen dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een werkgeversattest of een bedrijfsdocument (bijvoorbeeld bewijs statuut zelfstandige).

Kunnen seizoensarbeiders in de land-en tuinbouwsector in België komen werken?
In het kader van het garanderen van de voedselketen en de voedselbevoorrading is seizoensarbeid in de land-en tuinbouwsector essentieel. Dergelijke seizoensarbeid wordt ook uitgevoerd door buitenlandse werknemers. In deze context is het dan ook van belang dat de verplaatsing van de seizoenswerknemers in en naar ons land wordt gezien als een essentiële verplaatsing. Seizoenswerknemers uit andere landen kunnen worden toegelaten en moeten dezelfde maatregelen volgen als Belgische onderdanen. Om het grondgebied te betreden leggen zij een attest van de werkgever voor. Zij dienen bij aankomst niet gedurende 14 dagen in quarantaine te gaan.

Welke andere essentiële verplaatsingen naar België zijn nog steeds toegelaten?
Het algemeen geldende principe is dat bijstand en zorgen aan ouderen, minderjarigen, kwetsbare personen en personen met een handicap; co-ouderschap; bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont; zorg voor dieren; het verlijden van aktes; het bijwonen van begrafenissen/crematies enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen; en het bijwonen van burgerlijke / religieuze huwelijken.
Men heeft de eigen keuze van transportmiddel.
Deze personen dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijs voor het rechtvaardigen van de essentiële verplaatsing.

Mogen leerlingen, studenten en stagairs uit buurlanden schoolgaand in België in het kader van hun opleiding naar België komen?
In het kader van het hervatten van de schoolactiviteiten kunnen leerlingen, studenten en stagairs uit buurlanden naar België komen.

Mag men nog reizen vanuit België naar het buitenland?
Het algemeen geldende principe is dat elke niet-essentiële reis naar het buitenland verboden is tot en met 8 juni 2020.
In de andere landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. Het wordt sterk aanbevolen deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden.
Conform de regelgeving geldend in het land van bestemming dient voor vertrek de nodige documentatie in orde gebracht te worden.
U dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijs voor de uitvoering van de essentiële verplaatsing.

Als essentiële redenen om naar het buitenland te reizen worden momenteel de volgende verplaatsingen hernomen:
1) Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werkverkeer;
2) Verplaatsingen om medische zorgen verder te zetten;
3) Verplaatsingen om bijstand of zorgen te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
4) Verplaatsingen om zorg te dragen voor dieren;
5) Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap;
6) Verplaatsingen om personen met Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België op te halen in het buitenland en naar België terug te brengen;
7) Verplaatsingen om familieleden weg te brengen naar het buitenland om werkzaamheden voor essentiële redenen te kunnen uitvoeren;
8) Verplaatsingen van Belgische onderdanen naar hun hoofdverblijfplaats in het buitenland.
9) Verplaatsingen naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont;
10) Verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en niet digitaal kan gebeuren);
11) Verplaatsingen in het kader van begrafenissen / crematies;
12) Verplaatsingen in het kader van burgerlijke / religieuze huwelijken;
13) Verplaatsingen van leerlingen, studenten en stagairs schoolgaand in een buurland in het kader van hun opleiding.
14) Verplaatsingen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig.

Verplaatsingen naar een tweede verblijfplaats in het buitenland zijn hierbij uitgesloten.

Mag ik mijn familie gaan bezoeken dat aan de andere kant van de grens woont?
Ja, het is toegestaan om zich te verplaatsen naar een buurland om een bezoek te brengen aan een familielid dat daar woont, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is aanbevolen om, zoals voor alle grensoverschrijdingen, het reisadvies van Buitenlandse Zaken en de website van de ambassade van het bestemmingsland te raadplegen. Deze maatregelen evolueren permanent en kunnen hier dus niet beschreven worden.
Het is ook toegestaan voor inwoners van een buurland om zich naar te België begeven voor dezelfde reden.
Deze verplaatsingen zijn mogelijk mits het respecteren van de principes van de sociale bubbels:
• Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag maximaal vier mensen ontvangen.
• Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
• De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de vier grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
• Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
• De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende huishoudens. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (bijvoorbeeld op een terras of in de tuin).
• Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.
De personen die een bezoek brengen of gebracht hebben aan een familielid in België of een buurland zijn niet onderworpen aan een quarantaine in België.
Het is nog niet toegestaan om een familielid te bezoeken in andere landen dan onze buurlanden. Het is eveneens niet toegestaan dat inwoners van andere landen dan onze buurlanden familie komen bezoeken in België.

Mag ik winkelen aan de andere kant van de grens?
Ja, het is toegestaan om zich hiervoor te verplaatsen naar een buurland, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is aanbevolen om, zoals voor alle grensoverschrijdingen, het reisadvies van Buitenlandse Zaken en de website van de ambassade van het bestemmingsland te raadplegen. Deze maatregelen evolueren permanent en kunnen hier dus niet beschreven worden.
Het is eveneens toegestaan voor de inwoners van onze buurlanden om hun aankopen in België te doen.

De personen die deze verplaatsingen uitvoeren of hebben uitgevoerd, zijn niet onderworpen aan een quarantaine in België.

28. Moet ik een voedselvoorraad aanleggen?

Er is geen bevoorradingsprobleem in de voedingswinkels, hamsteren is absoluut niet nodig! Voedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad worden.

29. Wat met bloed geven?

Bloedinzamelingen kunnen plaatsvinden, mits het in acht nemen van de social distancing maatregelen. Als je ziek bent, mag je uiteraard geen bloed gaan geven

30. Ben je handelaar of ondernemer en heb je specifieke vragen over je onderneming of zaak of over ondersteuning?

Handelaars uit Sint-Truiden kunnen de affiche met regels rond het respecteren van social distance hier downloaden.

Wat kan of moet je als ondernemer doen om het virus tegen te gaan? En wat als jij of je medewerkers getroffen worden? Met andere woorden, welke impact kan het virus hebben op jouw onderneming. Je leest er alles over op de website van Unizo. Je kan als ondernemer ook bellen naar de corona-lijn op het nummer 0800 20 750.

Telewerk
Telethuiswerk is aanbevolen bij alle niet-essentiële ondernemingen, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, nemen de ondernemingen de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:
Telethuiswerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.

Waar telewerk niet wordt toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
o de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
o wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.
Bovenvermelde maatregelen worden ook toegepast bij het vervoer georganiseerd door de werkgever.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”; eventueel aangevuld door: 
richtlijnen op sectoraal niveau;
• en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;
• en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen

Voor de ondernemingen die behoren tot cruciale sectoren en de essentiële diensten:
Deze ondernemingen en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.
Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hierboven gebruiken als inspiratiebron.

Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Wie, buiten de werknemers, mag zich op het terrein van een onderneming bevinden?
Op publiek toegankelijke plaatsen binnen ondernemingen die niet tot de essentiële sectoren behoren, kan het publiek toegang krijgen met inachtneming van de social distancing maatregelen of een gelijkwaardig niveau van bescherming van toepassing in het bedrijf.

Op de publiek toegankelijke plaatsen die tot de essentiële diensten en cruciale sectoren behoren, wordt de toegang van het publiek georganiseerd om in de mate van het mogelijke de social distance regels toe te passen.

Wat zijn de richtlijnen voor de bedrijven er een COVID-19-besmetting is vastgesteld? Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?
Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

Een onderneming wenst het werk in shiften te organiseren om de social distancing te kunnen toepassen. Kan ze shiftwerk aan haar werknemers opleggen? En worden die werknemers voor die afwijkende werktijden gecompenseerd?
De ondernemingen en werkgevers moeten hun activiteit organiseren met inachtneming van de wettelijke uitzonderingsvoorschriften die voortvloeien uit de pandemie. Een onderneming kan dus een ploegensysteem opzetten om het houden van een afstand van 1,5 meter te kunnen respecteren.
De COVID-19 pandemie wordt beschouwd als zijnde een ‘voorgekomen ongeval’ in de zin van de arbeidswet en het overschrijden van de arbeidsgrenzen is toegestaan. De gepresteerde uren in dit kader vallen onder de gewone overurenregime. Er is geen bijzondere compensatie, maar het overurenregime is van toepassing.

Kan de ondernemingsleider van een KMO de verplichting opleggen aan bepaalde werknemers om het jaarlijks vakantieverlof minstens gedeeltelijk op te nemen?
Het wettelijk verlof moet in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever worden vastgelegd. Indien er geen collectieve sluiting is, dan kan de zogenaamde individuele vakantie slechts opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever (ook al kan het akkoord van de werkgever stilzwijgend zijn). Vakantie kan in dit geval nooit eenzijdig vastgelegd worden, noch door de werkgever noch door de werknemer.

Corona hinderpremie
De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, elektrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden.
Meer info en inschrijfformulier om digitaal de info te krijgen van VLAIO wanneer de aanvraag voor de premie beschikbaar is.

Ook ondernemers die niet verplicht zijn te sluiten zullen nu een deel van hun omzet verlies gecompenseerd krijgen door de Vlaamse Regering, via een eenmalige hinderpremie:
• De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
• Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
• Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
• Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
• Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
• Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
• Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
• De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO (www.vlaio.be).

 

31. Heb je vragen over het coronavirus zelf? 

Voor specifieke vragen over het coronavirus zelf en voor vragen over testen op het virus en contacttracing kan je steeds terecht op deze website van de Federale Overheid:
 

32. Waar kan ik meertalige info over de maatregelen tegen de verspreiding van het virus vinden?

Meertalige info over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en posters over het coronavirus kan je terugvinden op de website van Integratie en Inburgering

33. Kan ik nog naar de dierenarts?

Dierenartsen mogen hun activiteiten verder zetten. De door hen ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg wordt best uitgesteld. De maatregelen van social distancing moeten maximaal in acht genomen worden.  Je kan best wel eerst telefonisch contact opnemen met de dierenarts en niet meteen naar de pratkijk gaan.

34. Mogen tandartsen, kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?

Tandartsen, kinesitherapeuten, osteopaten, … mogen hun activiteiten blijven uitoefenen. De door hen ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg wordt best uitgesteld.

35. Mogen eigenaars van dieren hun dieren blijven bezoeken?

Eigenaars van dieren mogen hun dieren blijven bezoeken.

36. Wat met het betalend parkeren in Sint-Truiden?

Sinds maandag 11 mei is er opnieuw controle op de blauwe parkeerschijf en het betaald parkeren. 

De politie blijft streng toezien op het naleven van de WEGCODE onder meer fout parkeren, snelheidscontroles en andere ...

37. Mogen verhuizingen met of zonder verhuisfirma's toegelaten worden?

Alle verhuizingen zijn toegestaan.

38. Wat met de gemeentelijke belastingen in 2020? 

Er worden geen kohieren (inning van lokale belastingen) uitgeschreven. Dit wordt herbekeken na de corona-crisis.

39. Mogen dierenasielen openen?

De dierenasielen zijn open. Ze worden gevraagd om enkel de personen die wensen te adopteren of een dier achter te laten, op afspraak te ontvangen. De maatregelen van social distancing moeten maximaal in acht genomen worden. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

40. Wat met dierentrimsalons, dierenhotels en dierencrematoria?

Dierentrimsalons kunnen de deuren openen, de sociale distance maatregelen moeten gerespecteerd worden.
Dierenhotels kunnen open blijven.
Ook Dierencrematoria blijven open, enkel op afspraak en mist inachtneming van de social distancing maatregelen.

41. Wat met zorg (aan huis)?

Diensten voor thuis- en familiale hulp voor: ouderen, thuiszorg, personen met beperkingen, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en
nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning, … kunnen blijven doorgaan.

Persoonlijke assistenten voor personen met een handicap mogen hun activiteiten voortzetten.

Er wordt de burgers aangeraden om enkel voor dringende en noodzakelijke zorg ambulant op raadpleging te gaan. Als zij die inschatting moeilijk kunnen maken, moeten ze contact opnemen met hun zorgverlener. Het is aan de zorgverleners om te bepalen wat dringende en noodzakelijke zorg is die niet kan uitgesteld worden.

42. Wat met (vrijwillig) transport van mindervaliden en hulpbehoevenden?

Deze initiatieven mogen doorgaan. Persoonlijke assistenten voor personen met een handicap mogen hun activiteiten voortzetten.

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus verder gezet worden maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen. 

Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.

43. Wat als je tijdelijk werkloos bent door het coronavirus? Moet je je hypotheek of persoonlijke leningen nog betalen?

Tot 30 september moeten tijdelijk werkloze Belgen geen leningen meer terugbetalen en nieuwe kredieten zijn mogelijk. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met uw bank.

Dienen documenten i.v.m. tijdelijke werkloosheid nog steeds afgestempeld te worden door de gemeente?
Voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus, werd de procedure sterk vereenvoudigd. Informatie hierover is terug te vinden op de website van de RVA.

Mag een tijdelijke werkloosheid gecombineerd worden met andere activiteiten?
Wegens uitzonderlijke omstandigheden is het toegestaan om van 13 maart tot 13 juni 2020 de tijdelijke werkloosheidsuitkering te combineren met een andere activiteit (vrijwilligerswerk, aanvullende activiteit). Uitzendkrachten die normaal gesproken bij één en dezelfde gebruiker in dienst zouden blijven, kunnen bij wijze van uitzondering ook tot tijdelijke werkloosheid worden toegelaten tijdens de onderbreking van de activiteit door COVID-19 indien de contractuele band met de uitzendkracht wordt gehandhaafd. Meer informatie op de website van de RVA.

44. Krijgen topsporters uitzonderlijke toegang tot sportfaciliteiten?

Ja, indien ze een topsportstatuut hebben en ze de training enkel doen in individueel verband. Groepstrainingen zijn verboden.

45. Blijft de werking van het CAW Limburg gewaarborgd?

CAW Limburg organiseert de hulpverlening anders naar aanleiding van de coronacrisis. Ze blijven bereikbaar per telefoon, chat en mail. Voor ieders gezondheid zijn kantoor- en huisbezoeken beperkt tot een strikt minimum. Bij CAW Limburg kunnen mensen terecht met al hun welzijnsvragen. Meer inof over de aangepaste dienstverlening vind je hier.

46. Wat met paardrijden en manèges?

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden:
• Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters);
 Als training of les met een trainer of een meerderjarige toezichter in een manege (in een buitenpiste of een piste die openstaat aan de buitenlucht), met maximum 20 personen (ruiters).
 Ritten te paard met het oog op het welzijn van het dier, met een maximum van drie ruiters.
Men mag de wagen nemen om zich te verplaatsen tussen de woonplaats en de manege of de plaats van de rit, en desgevallend ook om het paard te vervoeren. Minderjarige kinderen of hulpbehoevenden mogen door hun ouders of een begeleider naar en tijdens de activiteit begeleid worden. Indien deze begeleider ook deelneemt aan de activiteit zelf, dan tellen zij mee voor het toegelaten aantal ruiters.
In alle gevallen en tijdens de hele duur van de activiteit of aanwezigheid ter plaatse moeten de hygiëne- en social distancing maatregelen strikt worden nageleefd en moet er dus steeds een afstand van 1,5 meter nageleefd worden.

Extra info hierover is terug te vinden op de website van Paardensport Vlaanderen.

47. Moet ik een mondmasker dragen en hoe doe ik dat op een correcte manier?

Wanneer je een mondmasker moet dragen, hoe je dit best doet en hoe je een mondmasker best onderhoudt, is terug te vinden op deze website.

Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon.
Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of bandana. Dit wordt:

 • Sterk aanbevolen in de openbare ruimte, in winkels en op markten voor de klanten;
 • Verplicht op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • Verplicht voor chauffeurs op het openbaar vervoer tenzij ze in een afgesloten cabine zitten;
 • Sterk aangeraden voor het personeel in lagere en middelbare scholen;
 • Sterk aangeraden voor leerlingen in het middelbaar onderwijs;
 • Verplicht voor marktkramers en hun personeel;
 • Verplicht voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.