Extra service op containerpark voor alle getroffenen van de wateroverlast

woensdag 12 juni 2019

Maandag 10 juni stonden de hemelsluizen wagenwijd open boven Sint-Truiden. Er viel op korte tijd liefst 72 liter/m² regen uit de lucht, een uitzonderlijke hoeveelheid. Dat resulteerde in ruim 150 oproepen in amper twee uur tijd.

De voorbije 48 uur waren stadsdiensten, politie- en brandweerploegen onafgebroken aan de slag. De brandweer kreeg hierbij materiële versterking vanuit Beringen, Tongeren, Borgloon en Hasselt. De hulpverleningszone Zuid-West Limburg heeft laten zien wat samenwerken is! Op dit ogenblik zijn onze brandweerlieden en stadsdiensten nog volop bezig met de opruimwerken

De wachtbekkens van Stayen, Maasrode in Halmaal, Aalst, Bernissem, Bevingen, Heiselt,  Borlo en Niel-bij-Sint-Truiden hebben ontzettend goed werk geleverd. Ze zijn de voorbije 48 uren intens gemonitord door de experten van de Watering. Ook de aanlegde grachten (o.a. Heulegracht, Valleiwaalhovenweg,…), de buffers in het kader van onze rioleringsprojecten (o.a. Groot-Gelmen), de aanleg van groene hagen en grasstroken in de velden op percelen van landbouwers,… hebben hun nut meer dan bewezen. Dankzij deze werken van de voorbije jaren is nog erger kunnen voorkomen worden en zijn bepaalde delen van dorpen gevrijwaard gebleven.

Maar het werk is natuurlijk nooit af. Vorige maand hebben we nog een werkvergadering gehad om verdere initiatieven te ontwikkelen hoe we water kunnen bufferen, zowel op de eigen percelen als op de hoger gelegen gebieden. We zitten niet stil en gaan verder op de ingeslagen weg samen met onze partners van De Watering en Fluvius. We doen hierbij ook een beroep op elke inwoner om samen met ons te bekijken welke juiste maatregelen we bijkomend kunnen nemen. Meten is weten, daarom hebben we gisteren beroep gedaan op de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij zijn met hun droneteam, in goed overleg met DronePort, de overstromingsgebieden op het Truiens grondgebied overvlogen om in kaart te brengen. Op die manier kunnen we perfect de vergelijking maken met de bestaande overstromingskaarten.  Na de evaluatie willen we opnieuw met de inwoners in overleg en dialoog gaan.

Inwoners die getroffen zijn en schade hebben opgelopen, kunnen gratis hun afval of beschadigde goederen gerelateerd aan het noodweer naar het containerpark van Sint-Truiden brengen. Aan deze inwoners wordt gevraagd om wel steeds hun verzekeringsmakelaar persoonlijk aan te spreken om te bekijken of de beschadigde goederen kunnen afgevoerd worden.

Meer info?

afbeelding wachtbekken Aalst