Erkenningsprocedure als ramp

Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in Vlaamse Gewest, moeten de getroffenen vanaf nu zélf (en niet langer het stadsbestuur) binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Per aanvraag tot erkenning als ramp moet slechts 1 weerverschijnsel aangeduid worden, bijvoorbeeld ernstige droogte. Bij meerdere verschijnsels moet per verschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp worden gedaan. De aanvragen tot erkenning als ramp die het Vlaams Rampenfonds reeds ontving, zullen worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen als ramp.

De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. De aanvraag kan ook op papier worden ingediend. Je kan het aanvraagformulier hier terugvinden. Het ingevulde formulier moet bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of op het adres van het Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100, 1000 Brussel.
 
Let op:

  • De aanvraag tot erkenning als ramp bij het Vlaams Rampenfonds geldt niet als aanvraag tot vergoeding bij het Vlaams Rampenfonds. Dit kan enkel gebeuren nadat het erkenningsbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad.
  • Als je niet of voor minder dan 25% van jouw totale teeltareaal verzekerd bent via een brede weerverzekering, kom je niet in aanmerking voor een tegemoetkoming voor jouw schade.

Indien je nog vragen hebt of moeilijkheden ondervindt bij het indienen van je aanvraag, neem dan zeker contact op met de medewerkers van Lokale Economie.

Naar top