Erkenningsakte

De erkenningsakte is een authentiek document, waarin alle gegevens over de erkenning van een persoon vermeld staan.

De ambtenaar burgerlijke stand maakt de erkenningsakte op. De dienst burgerlijke stand schrijft de erkenning in de registers van de burgerlijke stand van de plaats, waar de erkenning gebeurde.

Van iedere akte van de burgerlijke stand, die in Sint-Truiden opgemaakt werd, kan je een afschrift (fotokopie) bekomen.

Over wie?
Personen erkend in Sint-Truiden

Door wie aan te vragen?

  • jijzelf

Waar aanvragen?
Dienst burgerlijke stand van de stad Sint-Truiden als je in Sint-Truiden erkend bent.

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

  • Via het aanvraagformulier dat je hieronder kan downloaden. Indien je het document aanvraagt, wordt het gratis per post verstuurd. De behandeling hiervan duurt minstens 1 week vanaf ontvangst door de dienst burgerlijke stand.
  • Persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerlijke stand. Je mag volmacht geven aan een andere persoon door het formulier hieronder te downloaden.

Wat meebrengen bij aanvraag?

  • Identiteitsbewijs
  • Uittreksel geboorteakte
  • Volmachtformulier indien je een afschrift of uittreksel met afstamming aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, jouw echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind) + aanvraagformulier + kopie identiteitskaart

Opgelet! Als je het afschrift of uittreksel nodig hebt voor het buitenland én een legalisatie verplicht is, moet het document door de burgemeester, de ambtenaar burgerlijke stand of een lid van het college van burgemeester en schepenen getekend worden. Je moet dan rekenen op een termijn van maximaal 8 werkdagen.

BijlageGrootte
PDF icon Aanvraagformulier afschrift-uittreksel-akten177.6 KB
PDF icon Volmachtenformulier burgerlijke stand150.06 KB