Erkenningsaanvraag voor Sint-Truidense verenigingen

vrijdag 2 oktober 2020

Heb jij het erkenningsformulier voor jouw vereniging al ingevuld? 
Om een beroep te kunnen blijven doen op de nodige ondersteuning van het stadsbestuur, is het belangrijk dat je de erkenningsaanvraag indient bij de stad sint-Truiden.

Het erkenningsreglement voor verenigingen legt dan ook de volgende basis in ondersteuning:
- ze kunnen gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur tegen een gereduceerd tarief conform het desbetreffende reglement;
- ze kunnen materialen ontlenen via de uitleendienst conform het desbetreffend reglement;
- ze kunnen hun activiteiten op de voorziene stadsinfokanalen promoten onder voorwaarde dat zij hun activiteiten ingeven in de UiTdatabank;
- ze krijgen de mogelijkheid om subsidies te ontvangen via de diverse subsidiereglementen die op de sector betrekking hebben;
- ze kunnen vrijstelling inname openbaar domein bij activiteiten conform het desbetreffend reglement;
- erkende verenigingen die jeugdwerkinitiatieven organiseren conform de regelgeving kunnen fiscale attesten afleveren aan -12 jarigen;
- ze kunnen in de toekomst eventueel gebruik maken van het verenigingendepot; enz

Meer informatie over de procedure en de bepalingen in het reglement vind je hier.

Heb je moeilijkheden bij het invullen van het formulier of ben je niet zeker of je het formulier moet invullen? Neem dan contact op met de contactpersoon van de stadsdienst die de werking van jouw vereniging opvolgt:

 • buurtcomité: een vereniging met als primaire doelstelling het meer leefbaar maken van de buurt door de organisatie van buurtactiviteiten;
 • dorpsraden; een vereniging met als primaire doelstelling het samenbrengen van burgers uit een kleine woonkern door de organisatie van activiteiten;
 Dirk.benaets@sint-truiden.be
   011 70 16 67
 • cultuurvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling actieve kunstbeoefening, sociaal-cultureel vormingswerk of socio-culturele vrijetijdsbesteding;
 • erfgoedvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling het beschermen of ontsluiten van erfgoed;
Benny.buntinx@sint-truiden.be
011 70 17 13
 • feestcomités; een vereniging met als primaire doelstelling het organiseren van festiviteiten;
 • ontspanningsverenigingen; een vereniging met als primaire doelstelling een vrijetijds- of ontspanningsgebeuren te voorzien;
 • vaderlandslievende verenigingen; een vereniging met als primaire doelstelling de organisatie van diverse officiële herdenkingsplechtigheden.
Dieter.clerinx@sint-truiden.be
011 70 15 75
 • jeugdvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd (0 tot 30 jaar);
Tina.schuermans@sint-truiden.be
011 70 18 84
 • vereniging met een lokaal-mondiale werking: een vereniging die projecten steunt in een DAC-land en/of de Sint-Truidense bevolking sensibiliseert betreffende de duurzame ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties en/of stimuleren van wereldburgerschap;
Evert.bessemans@sint-truiden.be
011 70 15 35
 • middenstandsverenigingen; een vereniging met als primaire doelstelling gezamenlijk opkomen voor de noden en belangen van de sector alsook het organiseren van de middenstand;
Dominique.beirinckx@sint-truiden.be
011 70 18 25
 • milieuverenigingen: een vereniging met als primaire doelstelling het duurzaam behoud, het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving alsook het stimuleren van de participatie hieraan door derden;
Peter.wiame@sint-truiden.be
011 70 15 32
 • oudercomités en gezinsverenigingen; een vereniging met als primaire doelstelling ouders samenbrengen rond thema’s het kind of het gezin aanbelangt alsook het organiseren van gezins- en ouderactiviteiten;
 • maatschappelijke vereniging: een vereniging met als primaire doelstelling een andere doelstelling heeft dan voornoemde, doch die maatschappelijk relevant is;
 • seniorenvereniging: een vereniging met als primaire focus senioren;
Inez.londoz@sint-truiden.be
011 70 15 57
 • sportvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling de beoefening van sport (de activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat);
Vereniging Sint-Truiden tentoonstelling Keizerszaal