Erkenning sportclubs

Sportdienst en Sportraad Sint-Truiden nodigen alle Sint-Truidense sportclubs uit om hun erkenning aan te vragen voor de periode 2017-2019.

Enkel door het college van burgemeester en schepenen erkende sportclubs komen in deze periode in aanmerking voor een korting bij het huren van stedelijke sportaccommodaties en voor het aanvragen van subsidies.

Om voor erkenning in aanmerking te komen dienen Sint-Truidense sportclubs te voldoen aan alle voorwaarden van het erkenningsreglement.

Sportverenigingen die op de uitnodiging ingaan, dienen vóór 15 maart van het lopende werkjaar het aanvraagformulier met alle gevraagde bijlagen in te dienen bij de Dienst Sport.
Alleen volledig ingevulde en tijdig bezorgde formulieren worden weerhouden. Laattijdige aanvragen worden niet meer aanvaard en automatisch doorverwezen naar de tussentijdse erkenning in 2018.