Enkelrichtingsverkeer in deel van Nieuwpoort

donderdag 25 januari 2018

In het gedeelte van Nieuwpoort tussen de Clement Cartuyvelsstraat en Schurhoven wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd. Auto’s kunnen er alleen rijden in de richting van de Clement Cartuyvelsstraat. Verkeerstellingen tonen aan dat dit veruit de meest gebruikte route is.

Sint-Truiden zet volop in op een verkeersveilig centrum. Via concrete maatregelen gaat het comfort van de (zachte) weggebruiker er in de stad op vooruit. Daarom wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in het gedeelte van Nieuwpoort tussen de Clement Cartuyvelsstraat en Schurhoven. Auto’s kunnen voortaan alleen nog in de richting van de Clement Cartuyvelsstraat rijden. 

Verkeerstellingen in de spitsuren wezen uit dat zo’n 95% van alle autoverplaatsingen gebeuren in de richting van de Clement Cartuyvelsstraat. Amper 5% van de chauffeurs rijden via de andere route. Zij worden hierbij bovendien dikwijls gehinderd door geparkeerde wagens, met gevaarlijke situaties tot gevolg.

De invoering van eenrichtingsverkeer in deze zone is dus een logische beslissing die de verkeersveiligheid ten goede komt. Intussen is de nodige signalisatie aangebracht zodat automobilisten meteen weten hoe ze moeten rijden.

Meer info?

foto Nieuwpoort