EER-rijbewijs omwisselen

Als je als onderdaan van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) in België komt wonen en je in het bezit bent van een geldig nationaal rijbewijs naar Europees model , heb je 2 mogelijkheden om in ons land een voertuig te besturen:
 • je kan jouw rijbewijs van jouw land van herkomst gebruiken
 • je kan jouw rijbewijs van jouw land van herkomst omwisselen voor een Belgisch rijbewijs naar Europees model.

Leveringstermijn?
3 tot 5 werkdagen

Prijs?

 • Registratie Europees nationaal rijbewijs: gratis
 • Omwisselen Europees nationaal rijbewijs naar Belgisch rijbewijs: 25 euro

Hoe aanvragen?

Je mag geen volmacht geven aan derden.

Wat moet je doen?
Je kan
jouw rijbewijs van jouw land van herkomst gebruiken.
Je laat jouw Europees nationaal rijbewijs registreren bij de dienst bevolking, hiervoor kan je een afspraak maken. Dankzij deze registratie is het later mogelijk om bij verlies van jouw rijbewijs een Belgisch rijbewijs aan te vragen zonder dat je bij jouw land van herkomst een bewijsdocument moet aanvragen.

Voor de vervaldatum van jouw Europees nationaal rijbewijs moet je jouw rijbewijs omwisselen naar een Belgisch rijbewijs. Als jouw Europees nationaal rijbewijs geen einddatum heeft, moet je na 2 jaar inschrijving in België jouw rijbewijs omwisselen.

Je kan jouw rijbewijs van jouw land van herkomst omwisselen voor een Belgisch rijbewijs naar Europees model.
Dit is geen verplichting. Je begeeft je naar de dienst bevolking met de nodige documenten.

Opgelet! Omwisseling is verplicht bij:

 • verval van één of meerdere categorieën op jouw Europees nationaal rijbewijs, die opnieuw moeten gevalideerd worden
 • bij een voorlopig of gedeeltelijk herstel in het recht tot sturen na een rijverbod
 • bij voorlopig of gedeeltelijk rijverbod. Onze medewerker levert een Belgisch rijbewijs af met beperkte geldigheidsduur, met beperkte categorieën of met rijverbod tijdens het weekend.
 • bij opheffing van het (geheel of gedeeltelijk) rijverbod. Je ontvangt een Belgisch rijbewijs. Onze medewerker stuurt jouw Europees nationaal rijbewijs naar het land van afgifte.

 

Hoe afhalen?
Voor het afhalen van het rijbewijs kan je ook een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14. Of je kan langskomen op vrije inloop. Hou er dan wel rekening mee dat je mogelijk moet wachten op je beurt.

Wat meebrengen bij aanvraag?
Registratie Europees nationaal rijbewijs

 • identiteitsbewijs
 • Europees nationaal rijbewijs

Omwisselen Europees nationaal rijbewijs naar Belgisch rijbewijs:

 • Identiteitsbewijs
 • Europees nationaal rijbewijs, vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler indien niet in één van de landstalen of het Engels opgesteld
 • Certificaat van echtheid van het land van afgifte bij verlies of diefstal (en geen registratie) van Europees nationaal rijbewijs
 • Recente en gelijkende pasfoto die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix. Indien je de foto van jouw e-ID wenst te gebruiken is geen foto nodig op voorwaarde dat je nog gelijkend bent met de foto en je e-ID nog voldoende geldig is.
 • Rijgeschiktheidsattest groep 1 (indien jouw lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden aangetast zijn door ziekte of ongeval)
 • Rijgeschiktheidsattest groep 2 (buschauffeur, vrachtwagenchauffeur, bezoldigd vervoer)
 • Attest van vakbekwaamheid categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE (beroepsbestuurder voor personen- en goederenvervoer)
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Wat meebrengen bij afhaling?

 • Identiteitsbewijs
 • Europees nationaal rijbewijs, vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler indien niet in één van de landstalen of het Engels opgesteld.
 • Certificaat van echtheid van het land van afgifte bij verlies of diefstal (en geen registratie) van Europees nationaal rijbewijs
 • Volmachtformulier en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)
BijlageGrootte
PDF icon Volmachtenformulier353.53 KB