Eensluidend verklaren van documenten

Let op! Coronamaatregelen!

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is het loket Bevolking of Vreemdelingen enkel geopend voor dringende aanvragen.

Enkel indien noodzakelijk kan je hiervoor een afspraak maken via het ContactCenter op 011 70 14 14 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 16 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur uitgezonderd feestdagen).

Het eensluidend verklaren van een document betekent dat de dienst bevolking bevestigt dat een kopie van een bepaald document gelijk is aan het origineel ervan.
Daardoor krijgt de kopie dezelfde waarde als het origineel document.

Je kan documenten, studiegetuigschriften of diploma’s voor eensluidend laten verklaren.

Afschriften van authentieke akten (akten notaris, akten burgerlijke stand, arresten en vonnissen rechtbanken) komen niet in aanmerking. Afschriften kan je aanvragen bij de houder van de akten (notaris, gemeente, rechtbanken en hoven).

Afschaffing eensluidende verklaringen?
Het eensluidend verklaren van een kopie met het origineel is niet meer nodig voor federale en Vlaamse overheidsdiensten. Het volstaat om een goed leesbare kopie van het origineel af te geven.

Welke documenten worden niet voor eensluidend verklaard?

  • Documenten opgesteld in onleesbare taal en/of onbegrijpbare vorm
  • Document waarvan bestemming immoreel, bedrieglijk of strafbaar is
  • Oorspronkelijke akten: eensluidende afschriften van notariële akten, akten burgerlijke stand, gerechtelijke beslissingen
  • Uittreksels uit de Kruispuntbank Ondernemingen
  • Kopie van een identiteitskaart, reispaspoort of rijbewijs

Voor wie?
Personen officieel woonachtig in Sint-Truiden

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst bevolking

De kopie krijgt onmiddellijk de nodige stempels en handtekeningen

Wat meebrengen bij aanvraag?

  • Origineel document
  • Goed leesbare kopie