Eensluidend verklaren van afschriften

Het eensluitend verklaren van een afschrift betekent dat de dienst bevolking schriftelijk bevestigt dat een kopie van een bepaald document gelijk is aan het origineel ervan. Daarom moet je steeds het origineel voorleggen omdat de kopie volledig moet overeenstemmen met het origineel.

Je kan documenten, studiegetuigschriften of diploma’s voor eensluidend laten verklaren.

Afschriften van authentieke akten (akten notaris, akten burgerlijke stand, arresten en vonnissen rechtbanken) komen niet in aanmerking.

Opgelet! Een kopie van een identiteitskaart, reispaspoort of rijbewijs kan enkel eensluidend verklaard worden als dit wettelijk voorgeschreven is (bvb. naturalisatieaanvraag).

Afschaffing eensluidende verklaringen?
Het eensluidend verklaren van een kopie met het origineel is niet meer nodig voor federale en Vlaamse overheidsdiensten. Het volstaat om een goed leesbare kopie van het origineel af te geven.

Niet afgeschaft zijn de eensluidende verklaringen voor

  • rechtbanken
  • privé-bedrijven
  • buitenland
  • adoptie of naturalisatieaanvragen

Voor wie?
Iedereen

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst bevolking. De kopie krijgt onmiddellijk de nodige stempels en handtekeningen.

Wat meebrengen bij aanvraag?

  • Origineel document
  • Goed leesbare kopie