Proefproject eenrichtingsverkeer Metsterenweg en Nonnemielenseweg

De Metsterenweg krijgt veel sluipverkeer van/naar Duras en Zoutleeuw te verwerken, verkeer dat hier niet thuishoort. Deze extra belasting zorgt voor veel kruisende bewegingen van (zwaar) gemotoriseerd verkeer op het wegvak van de Metsterenweg tussen de Rummenweg en Gorsem-Dorp met volledig stuk gereden bermen tot gevolg.

Om dit probleem aan te pakken werd er een proefproject uitgerold waarbij delen van de Metsterenweg en
Nonnemielenseweg ingericht worden als eenrichtingsstraten, nl.

  • Metserenweg: eenrichtingsverkeer richting Rummenweg
  • Nonnemielenseweg: eenrichtingsverkeer richting Gorsem-Dorp

Stopzetting van het proefproject

De proefperiode zou 6 maanden duren maar door de grote ervaren hinder door bewoners werd besloten om de proefopstelling stop te zetten. 

De tijdelijk geplaatste verkeersborden worden verwijderd en de oorspronkelijke signalisatie wordt begin december teruggeplaatst.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de team Mobiliteit & openbaar domein.

Naar top