Een nieuwe testbaan voor Punch Powertrain: publieke raadpleging PRUP

donderdag 21 februari 2019

Het provinciebestuur startte een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan om te onderzoeken of er in Sint-Truiden plaats is voor een kombaan voor Punch Powertrain.

Aanleiding Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
Dit bedrijf ontwikkelt en produceert vanuit Sint-Truiden innovatieve versnellingsbakken en aandrijflijnen voor personenvoertuigen. Om bepaalde types van versnellingsbakken aan een hoge constante snelheid te kunnen testen, is er nood aan een kombaan. Op dit type van testbaan kunnen auto’s door de bochten met een beperkte diameter toch blijven rijden. Het provinciebestuur stelt een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan op om deze uitbreiding van het bedrijf mogelijk te maken op een locatie in de omgeving van Sint-Truiden.

Publieke raadpleging
Wie dat wil, kan de plannen en bijhorende documenten inkijken tot en met 28 maart. Dit kan tijdens de kantooruren:

  • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • bij de dienst Ruimte van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
  • via de website van de provincie Limburg (www.limburg.be/ruimtelijkeordening).

 

Opmerkingen kunnen tot en met 28 maart 2019 schriftelijk bezorgd worden:

  • ofwel per e-mail aan ruimtelijkeplanning@limburg.be
  • ofwel per aangetekende brief gericht aan de deputatie van de provincie Limburg, Ruimtelijke Planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de dienst Ruimte in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

 

Infomoment
Op woensdag 27 februari vindt er een infomoment plaats, waar het dossier toegelicht wordt. Je krijgt  er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Iedereen is welkom vanaf 19u in de club van cultuurcentrum de Bogaard, Capucienessenstraat 3.

Meer info?

PRUP testbaan Punch Powertrain publieke raadpleging