Een Hart voor Limburg: projectoproep 2019

zaterdag 7 juli 2018

Een Hart voor Limburg wil ook in 2019 projecten ondersteunen die kansenbevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (van 0 tot 18 jaar) en daarbij een beroep doen op de actieve betrokkenheid van de directe omgeving van het kind.

De projectoproep richt zich op initiatieven die kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen bieden en hun ontwikkeling stimuleren. Belangrijk is dat het project niet uitsluitend focust op het individuele kind, maar steeds op het kind in relatie tot zijn directe omgeving.
De projecten hebben betrekking op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie en impliceren de actieve betrokkenheid van ouders, buurt, school, opvang, jeugdbeweging, sportvereniging, enz.

Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die in Limburg met bovengenoemde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, opvoedingsondersteuning, geestelijke gezondheidszorg, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie, enz.

Het Streekfonds heeft bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.

De geselecteerde projecten ontvangen een bedrag tot een maximum van 7.500 euro.

Tot 19 september kan je online een projectvoorstel indienen.

Voor alle info over deze projectoproep kan je terecht op de website van Een Hart voor Limburg.
 

Een Hart voor Limburg