Echtscheidingsakte

De echtscheidingsakte is het bewijs van een effectief uitgesproken scheiding via een vonnis van de rechtbank.

De griffie van de rechtbank meldt dit aan de dienst burgerlijke stand, die de echtscheidingsakte overschrijft in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Je kan enkel een afschrift van een echtscheidingsakte aanvragen van een huwelijk, dat in Sint-Truiden voltrokken werden.

Over wie?
Personen gehuwd in Sint-Truiden

Door wie aan te vragen?

  • Jijzelf, jouw echtgeno(o)t(e), jouw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders), jouw wettelijke vertegenwoordiger, jouw erfgenamen, hun advocaat, hun notaris en openbare overheden
  • Andere personen na toelating van de familierechtbank Hasselt (voor akten jonger dan 100 jaar)

Waar aanvragen?

  • Dienst burgerlijke stand Sint-Truiden: Opgelet: Akten ouder dan 100 jaar vind je in het stadsarchief.

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

  • Via het aanvraagformulier, hieronder downloadbaar. Indien je het document aanvraagt, wordt het gratis per post verstuurd. De behandeling hiervan duurt minstens 1 week vanaf ontvangst door de dienst burgerlijke stand.
  • Persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerlijke stand. Je mag volmacht geven aan een andere persoon door het formulier hieronder te downloaden.
  • Per brief

Opgelet! Als je het afschrift of uittreksel nodig hebt voor het buitenland én je een legalisatie nodig hebt, moet het document door de burgemeester, de ambtenaar burgerlijke stand of een lid van het college van burgemeester en schepenen getekend worden. Je moet dan rekenen op een termijn van maximaal 8 werkdagen.

Wat meebrengen bij aanvraag?

  • Identiteitsbewijs
  • Volmachtformulier indien je een afschrift of uittreksel met afstamming aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, jouw echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind) + aanvraagformulier + kopie identiteitsbewijs
  • Toestemming familierechtbank Hasselt voor opvraging afschrift met afstamming jonger dan 100 jaar 
BijlageGrootte
PDF icon Aanvraagformulier afschrift-uittreksel-akten177.6 KB
PDF icon Volmachtenformulier burgerlijke stand150.06 KB