Dringende kap van een boom op het kruispunt van de Schepen Dejonghstraat met de Ridderstraat

donderdag 2 september 2021

Bij de rioleringswerken in de Schepen Dejonghstraat werden beschadigingen aan het wortelgestel van de bomen ter hoogte van het kruispunt met de Ridderstraat vastgesteld.

Aan de firma Pius Floris werd gevraagd dit verder te onderzoeken.  Uit het visuele onderzoek dd 25/08 en 30/8 blijkt dat de stabiliteit van de boom (Carpinus betulus) aan de zijde van het Bèr Joekpad verstoord is en de boom een verhoogd risico vormt voor de omgeving.
Aangezien de boom een acuut gevaar betekende werd geadviseerd om de boom zo snel mogelijk te verwijderen, voor de aanvang van de rioleringswerken in deze zone.

De boom aan de zijde van de Ridderstraat kon wel behouden worden. Hier worden een aantal boombeschermende maatregelen genomen.

De rioleringswerken worden pas verder gezet na de kap van deze boom omwille van de veiligheid.

De beslissing om een boom te kappen, gaat niet over één nacht ijs. 

Meer info over het behoud en beheer van bomen vind je hier.

Preventieve bomenkap Schepen Dejonghstraat