Digitaal stemmen tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen

donderdag 21 december 2017

De volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen de Truienaren digitaal kunnen stemmen. Dat werd deze week goedgekeurd tijdens de gemeenteraad. Over het volledige grondgebied worden 38 stembureaus met de nodige digitale apparatuur uitgerust. Die voorzieningen bestaan uit een hard- en softwarecomponent. Die laatste wordt gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid. De stad Sint-Truiden staat in voor de aankoop en het onderhoud van de hardware die de digitalisering van het stemproces mogelijk maakt.

Hiervoor zal het stadsbestuur samenwerken met Smartic International Holding. Deze firma heeft een contract met de FOD Binnenlandse Zaken, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Binnekort zal begonnen worden met het testen van de de hardware en software.

Al zeker voor vier verkiezingen
Tijdens de vorige stembusgang in 2014 - voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen - konden burgers in 22 van de 44 Limburgse gemeenten elektronisch hun stem uitbrengen. Daar komen er nu - volgens de recentste cijfers - samen met Sint-Truiden nog een achttal bij.
Het systeem dat door de stad Sint-Truiden werd gekozen zal zonder updates tot 2024 operationeel kunnen blijven. In die periode vallen er sowieso al vier verkiezingen.

Alleen maar voordelen
Zo’n digitalisering van de verkiezingen heeft overigens alleen maar voordelen voor de burgers. Doordat het stemmen vlotter verloopt, kunnen de lokalen zowat twee uur langer open blijven en zijn de resultaten sneller verwerkt. Telbureaus zijn namelijk overbodig, en dus ook de voorzitters en bijzitters die er zouden zetelen. Zoals met iedere vernieuwing vraagt ook dit aanpassingen. Om misverstanden uit te sluiten, organiseren we op voorhand een aantal oefensessies met een echte stemcomputer. Verder komt er via allerlei kanalen een gerichte communicatiecampagne en zullen we ook de voorzitters van de hoofd- en stembureaus van de nodige informatie voorzien.

Meer info?

Digitaal stemmen