Dienstenbelasting op gezinnen en bedrijven

De dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven is nodig om de uitgaven te financieren voor onderhoud van onze gemeentewegen, de gebouwen, de eigen fiets en voetpaden, het groenonderhoud en het digitaliseren van de dienstverlening.

Voor wie ?

  • elk gezin dat ingeschreven is in het bevolkingsregister van de stad op 1 januari van het belastingjaar
  • iedere natuurlijke of rechtspersoon of vereniging  die op 1 januari van het belastingjaar een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent op het grondgebied van de stad

Te betalen bedrag?
De jaarlijkse dienstenbelasting bedraagt per gezin van:

  • 1 persoon: 40,00 EUR
  • 2  of 3 personen: 44,00 EUR
  • 4 of meer personen: 48,00 EUR

 

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 180,00 euro voor elke bedrijfseenheid of vestiging waar 1 tot 4 werknemers tewerkgesteld zijn.
De belasting wordt gebracht op:
- 300,00 euro voor elke vestiging of bedrijfseenheid waar 5 tot en met 50 personen worden tewerkgesteld;
- 500,00 euro voor elke vestiging of bedrijfseenheid waar 51 tot en met 300 personen worden tewerkgesteld;
- 670,00 euro voor elke vestiging of bedrijfseenheid waar 301 tot en met 1.000 personen worden tewerkgesteld;
- 1.000,00 euro voor elke vestiging of bedrijfseenheid waar meer dan 1.000 personen worden tewerkgesteld.

Reglement gepubliceerd op de website van de stad Sint-Truiden op 6 januari 2020.

De uitzonderingsmaatregelen zijn opgesomd in het belastingsreglement.

BijlageGrootte
PDF icon Belastingreglement op de algemene dienstenbelasting 2020-2024.pdf103.82 KB