Dienstenbelasting op gezinnen en bedrijven

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 december 2021 werd beslist dat het huidige belastingreglement voor de algemene dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven dient te worden aangepast. De gezinnen dragen reeds bij in de werking van de stad. Zo werd aangeraden om de doorrekening van de afvalfactuur niet gelijktijdig te realiseren met een algemene dienstenbelasting. In het raadsbesluit van 19 december 2019 betreffende de algemene dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven
worden de artikelen 3 eerste lid, 4, 5, 6, 7 en 9 geschrapt vanaf 1 januari 2022.

De dienstenbelasting op bedrijven blijft evenwel nog steeds gelden.

De aanpassing van het reglement werd op de website gepubliceerd op 3 januari 2022. 

BijlageGrootte
PDF icon Opheffing belastingsreglement op de algemene dienstenbelasting gezinnen (GR 21/12/2021)196.41 KB
PDF icon Belastingreglement op de algemene dienstenbelasting 2020-2024.pdf103.82 KB