Dienstenbelasting op gezinnen en bedrijven

De dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven is nodig om de uitgaven te financieren voor onderhoud van onze gemeentewegen, de gebouwen, de eigen fiets en voetpaden, het groenonderhoud en het digitaliseren van de dienstverlening.

Voor wie ?

  • elk gezin dat ingeschreven is in het bevolkingsregister van de stad op 1 januari van het belastingjaar
  • iedere natuurlijke of rechtspersoon of vereniging  die op 1 januari van het belastingjaar een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent op het grondgebied van de stad

Te betalen bedrag?
De jaarlijkse dienstenbelasting bedraagt per gezin van:

  • 1 persoon: 40,00 EUR
  • 2  of 3 personen: 44,00 EUR
  • 4 of meer personen: 48,00 EUR

De jaarlijkse dienstenbelasting bedrijven bedraagt:

  • 180,00 EUR voor elke vestiging of bedrijfseenheid waar 1 tot en met 4 personen worden tewerkgesteld;
  • 300,00 EUR voor elke vestiging of bedrijfseenheid waar 5 tot en met 50 personen worden tewerkgesteld;
  • 500,00 EUR voor elke vestiging of bedrijfseenheid waar 51 tot en met 300 personen worden tewerkgesteld;
  • 670,00 EUR voor elke vestiging of bedrijfseenheid waar 301 tot en met 1000 personen worden tewerkgesteld;
  • 1.000,00 EUR voor elke vestiging of bedrijfseenheid waar meer dan 1000 personen worden tewerkgesteld.

 

Reglement gepubliceerd op de website van de stad Sint-Truiden op 10 januari 2018.

BijlageGrootte
PDF icon Reglement algemene dienstenbelasting72.67 KB