Dienstenbelasting op gezinnen en bedrijven

Datum bekendmaking maandag 3 januari 2022 Datum zitting dinsdag 21 december 2021 Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 december 2021 werd beslist dat het huidige belastingreglement voor de algemene dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven dient te worden aangepast. De gezinnen dragen reeds bij in de werking van de stad. Zo werd aangeraden om de doorrekening van de afvalfactuur niet gelijktijdig te realiseren met een algemene dienstenbelasting. In het raadsbesluit van 19 december 2019 betreffende de algemene dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven worden de artikelen 3 eerste lid, 4, 5, 6, 7 en 9 geschrapt vanaf 1 januari 2022.

De dienstenbelasting op bedrijven blijft evenwel nog steeds gelden.

Downloads

Naar top