Diefstal met list

Sinds enkele jaren heeft een bijzonder fenomeen zijn intrede gedaan, namelijk het fenomeen ‘diefstal met list'. Het betreft diefstal die door het gebruik van een list gepleegd wordt in de woning van (meestal) senioren door een persoon die zich onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent of een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij (in de meeste gevallen). De daders maken hierbij gebruik van het prestige dat hun valse titel hen verschaft om op slinkse wijze een kompaan in de woning binnen te laten en zo een diefstal te plegen.

Dit fenomeen omvat talrijke modus operandi, die gaan van valse politieagenten of valse bedienden tot het gebruik van valse voorwendselen. Dit is een van de redenen waarom deze feiten moeilijk op te sporen zijn. Niettemin kunnen een aantal eenvoudige preventieve maatregelen het risico op een dergelijk misdrijf aanzienlijk verminderen.
 

  • Vermeld niet op de deurbel dat u alleen woont (bijvoorbeeld "weduwe X”). Vermeld enkel uw familienaam.
  • Aanbevolen wordt om in de eerste plaats een ketting op de deur te laten plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en het biedt de bewoner de mogelijkheid op een relatief veilige wijze met een persoon die voor de deur staat te praten.
  • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die u hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, draperieën, stofzuigers, ...). Deze list wordt dikwijls gebruikt om het plegen van een diefstal te verdoezelen.
  • Hoed u voor onbekende personen die bij u aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat deze in geen geval binnen.
  • Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag een dienstkaart. Aarzel niet deze dienstkaart onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet opendoen.
  • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlakbij uw telefoon. Indien iemand bij u aanbelt en beweert van de politie te zijn, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft bestaat en of deze agent dienst heeft.
  • Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent u geeft. Dit kan het nummer van een kompaan zijn.

Toch Slachtoffer?

  • Doe onmiddellijk aangifte bij de lokale politie.
  • Verwittig in geval van diefstal van waardepapieren en kasbons onmiddellijk de bank en laat de documenten blokkeren. Dit belet de daders de buit in de wacht te slepen.

De dieven kunnen sporen hebben achtergelaten. Raak niets aan tot de (echte) politie ter plaatse is.