Denk mee over mobiliteit in ‘Sint-Truiden beweegt’

donderdag 5 mei 2022

Onder de noemer ‘Sint-Truiden beweegt’ wordt in Sint-Truiden nagedacht over de mobiliteit in de stad en de opmaak van een bereikbaarheidsplan. De volgende fase van dit participatietraject, waarin bewoners en andere belanghebbenden zich kunnen uitspreken over allerlei mobiliteitskwesties, gaat nu van start.

Het traject verloopt in verschillende fases. Zo was er in maart 2021 een uitgebreide enquête en in een volgende stap werden de bekommernissen verder concreet: meer ruimte voor fietsers en voetgangers, veilige schoolomgevingen, een aantrekkelijkere openbare ruimte, maar ook het stadscentrum bereikbaar houden met de auto, zowel voor inwoners als bezoekers.

Ondertussen is het tijd voor de volgende stap. Met de bijdragen van de Truienaars en de inbreng van een klankbordgroep van handelaars, zorgverleners, scholen, fietsersbond, adviesraden en van de gemeenteraad zijn scenario’s uitgewerkt voor de volgende fase in de opbouw van een bereikbaarheidsplan.

Alle inwoners van Sint-Truiden kunnen opnieuw actief meedenken met de stad. Ze kunnen hun opmerkingen en voorkeuren doorgeven via het onlineparticipatieplatform, maar ook tijdens inloopmomenten op dinsdag 17 mei in het stadskantoor en op 18 mei in het stadhuis. Daar staan stadsmedewerkers dan klaar om hen te helpen met het invullen van de enquête.

In een volgende stap worden de gekozen scenario’s verder uitgewerkt met een aantal sturende verkeersmaatregelen. Vermoedelijk wordt het resultaat een mix van verschillende voorstellen. Die worden uitgetest in een verkeersmodel om te bepalen of ze doen wat ze moeten doen en of er eventueel neveneffecten opduiken. Langs deze weg krijgt de binnenstad met inbreng van onze inwoners steeds meer concreet vorm.

 

Geef jouw mening via het participatieplatform www.sint-truiden.be/denk-mee

De inloopmomenten voor het invullen van de enquête vinden plaats op dinsdag 17 mei van 9u-11u30: stadskantoor, Kazernestraat 13 en op woensdag 18 mei van 13u-16u: stadhuis, Grote Markt

Sint-Truiden beweegt - visual en logo