Denk mee

PROJECT 1: Sint-Truiden beweegt! Een bereikbaarheidsplan voor Sint-Truiden.

Sint-Truiden wil een bereikbare stad zijn waar iedereen welkom is. Of je nu te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of met de auto komt. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw bereikbaarheidsplan om het centrum vlot bereikbaar te maken, zowel voor auto’s, fietsers als voor openbaar vervoer. Om het bereikbaarheidsplan te realiseren vraagt de stad de medewerking van alle inwoners.

Via het participatieplatform kan je onveilige en/of onaangename locaties doorgeven en op een kaart voorstellen doen ter verbetering van de situatie. Een werkgroep gaat met de input van de Truienaars aan de slag met als doel in het najaar van 2022 een bereikbaarheidsplan voor te stellen.

Laat van je horen en vul ze in via deze link.

PROJECT 2: De Veemarkt breekt uit!

VLAANDEREN IS ÉÉN VAN DE MEEST VERHARDE GEBIEDEN VAN EUROPA
Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%. Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit.

VLAANDEREN BREEKT UIT!
Daarom breekt Vlaanderen uit! Ontharden zorgt voor meer ruimte voor natuur en voedselproductie, minder wateroverlast, koelere steden, grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een beter klimaat.

SINT-TRUIDEN
Ook de stad Sint-Truiden wil het groene karakter extra ontwikkelingsruimte geven. Daarom heeft ze de ambitie om 13.000m² verharde ruimte op de Veemarkt om te zetten in een groene open ruimte, met een plaats voor elke gebruiker. Met het ontharden van de Veemarkt zetten we daarmee een nieuwe stap naar een leefbare en klimaatrobuustere stad.

DENK MEE
Welke functies vervult de Veemarkt momenteel? Welke mogelijkheden zouden meer of minder aan bod moeten komen? En vind je dat er moet geïnvesteerd worden in het behoud van de Veemarkthallen?

Deze en nog meer vragen leggen we aan je voor via onze enquête.

De veemarkt breekt uitSint-Truiden beweegt!