Denk mee

Sint-Truiden beweegt! Een bereikbaarheidsplan voor Sint-Truiden

Onder de noemer Sint-Truiden beweegt, wordt nagedacht over de mobiliteit in de stad en de opmaak van een bereikbaarheidsplan. Dat verloopt in verschillende fases. Zo was er in maart 2021 een uitgebreide enquête en in een volgende stap werden de bekommernissen verder concreet: meer ruimte voor fietsers en voetgangers, veilige schoolomgevingen, een aantrekkelijkere openbare ruimte, maar ook het stadscentrum bereikbaar houden met de auto, zowel voor inwoners als bezoekers.

We zijn nu alweer een stap verder: met jullie bijdragen, die van klankbordgroep van handelaars, zorgverleners, scholen, fietsersbond, adviesraden en van de gemeenteraad  gingen we aan de tekentafel zitten en werkten scenario’s uit om een volgende stap te zetten in de opbouw van een bereikbaarheidsplan.

Denk mee met de stad!
Jullie worden ook hier van harte uitgenodigd om jullie opmerkingen en voorkeuren door te geven.
Dat kan via het participatieplatform of geef je mening tijdens een inloopmoment.
Onze medewerkers staan klaar om je te helpen met het invullen van de enquête op deze data en locaties:

  • dinsdag 17 mei van 10u-11u30: stadskantoor, Kazernestraat 13
  • woensdag 18 mei van 13u-16u: stadhuis, Grote Markt

 

Benieuwd wat er hierna nog komt? De gekozen scenario’s zullen verder worden uitgewerkt met een aantal sturende verkeersmaatregelen. Waarschijnlijk wordt er een mix van verschillende voorstellen uitgewerkt. Deze worden in een verkeersmodel uitgetest om te kijken of ze doen wat ze moeten doen en of er eventueel neveneffecten opduiken, een proces waar de binnenstad steeds meer concreet vorm krijgt.

Meer info?
Volg het project hier op www.sint-truiden.be/denk-mee of surf naar het participatieplatform.
Bel het ContactCenter op 011 70 14 14.

 

Sint-Truiden beweegt!De veemarkt breekt uit