Definitief onteigeningsbesluit Begijnhof grondinname tussen huisnummer 29 en 30

De gemeenteraad van de stad Sint-Truiden stelde op 29 november 2021 het definitief onteigeningsbesluit vast voor de grondinname gelegen te Sint-Truiden, tussen de gebouwen Begijnhof 29 en Begijnhof 30, zoals aangeduid als Lot I en Lot 2 op het onteigeningsplan, Lot 1 kadastraal gekend onder Sint-Truiden, Tweede Afdeling, sectie D, nr. 451K/deel en Lot 2 zonder kadastraal nummer.

Je kan het volledige dossier hieronder raadplegen: 
- Verslag openbaar onderzoek
- Projectnota onteigening doorgang begijnhof
- Onteigeningsplan doorgang Begijnhof
- Definitief onteigeningsbesluit gemeenteaad van 29 november 2021