Data, agenda en verslagen

Data
De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op woensdag 30 juni om 20 u (herneming na schorsing).

De volgende zittingen vinden plaats op: 

  • Maandag 30 augustus 2021
  • Maandag 27 september 2021
  • Maandag 25 oktober 2021
  • Maandag 29 november 2021
  • Maandag 20 december en dinsdag 21 december 2021

 

Agenda
Je kan de agenda van de gemeenteraad hieronder raadplegen of opvragen bij het secretariaat van de stad Sint-Truiden.

Je kan de digitale zitting live volgen van bij je thuis.

Om 19u30 kan het publiek vragen stellen over agendapunten van algemeen belang van de betreffende openbare zitting. Burgers geven hun vragen vijf dagen op voorhand door aan de algemeen directeur via algemeendirecteur@sint-truiden.be. Vragen die niet voldoen aan de vereisten zoals bepaald in het huishoudelijk reglement worden afgehandeld door de administratie.

Verslagen en notulen
Je kan elke vergadering (je kan teruggaan tot april 2017) terug bekijken via ons online platform.

De goedgekeurde notulen van de gemeenteraadsvergaderingen kan je hier raadplegen.