Data, agenda en verslagen

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op maandag 24 oktober 2022. De vergadering vindt plaats in de gemeenteraadszaal van het oud stadhuis.

Data gemeenteraad in 2022

 • Maandag 31 januari 2022
 • Maandag 21 februari 2022
 • Maandag 28 maart 2022
 • Maandag 25 april 2022
 • Maandag 23 mei 2022
 • Maandag 20 juni 2022
 • Maandag 29 augustus 2022
 • Maandag 26 september 2022
 • Maandag 24 oktober 2022
 • Maandag 28 november 2022
 • Maandag 19 december en dinsdag 20 december 2022

 

Agenda
Je kan de agenda van de gemeenteraad hieronder raadplegen of opvragen bij het secretariaat van de stad Sint-Truiden.

Je kan de digitale zitting live volgen van bij je thuis.

Om 19u30 kan het publiek vragen stellen over agendapunten van algemeen belang van de betreffende openbare zitting. Burgers geven hun vragen vijf dagen op voorhand door aan de algemeen directeur via algemeendirecteur@sint-truiden.be. Vragen die niet voldoen aan de vereisten zoals bepaald in het huishoudelijk reglement worden afgehandeld door de administratie.

Verslagen en notulen
Je kan elke vergadering (je kan teruggaan tot april 2017) terug bekijken via ons online platform.

De goedgekeurde notulen van de gemeenteraadsvergaderingen kan je hier raadplegen.

De verslagen van 2016 tot 2018 kan je hier raadplegen. De verslagen van de gemeenteraad van 2013 tot 2015 kan je raadplegen in het archief van de gemeenteraadsverslagen, klik hier.