Data, agenda en verslagen

Data
De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op maandag 29 juni om 20u.

De volgende zittingen vinden plaats op: 

  • 31 augustus 2020
  • 28 september 2020
  • 26 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 7 en 21 december 2020 

 

Agenda
Je kan de agenda van de gemeenteraad hieronder raadplegen of opvragen bij het secretariaat van de stad Sint-Truiden.

Iedereen is van harte welkom op de openbare zitting. Je kan de zitting ook live volgen van bij je thuis.

Om 19u30 kan het publiek vragen stellen over agendapunten van algemeen belang van de betreffende openbare zitting. Burgers geven hun vragen vijf dagen op voorhand door aan de algemeen directeur via algemeendirecteur@sint-truiden.be. Vragen die niet voldoen aan de vereisten zoals bepaald in het huishoudelijk reglement worden afgehandeld door de administratie.

Verslagen en notulen
Je kan elke vergadering (je kan teruggaan tot april 2017) terug bekijken via ons online platform.

De goedgekeurde notulen van de gemeenteraadsvergaderingen kan je hier raadplegen.