Criteria uitbreidingsronde Kind en Gezin

Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de Vlaamse regering verder in bijkomende opvangplaatsen investeren. Organisatoren van kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag indienen om subsidies te krijgen.

Er werden in samenspraak een aantal objectieve criteria vastgelegd.

Na het indienen van de dossiers door de organisatoren van kinderopvang, zal er aan de hand van deze criteria een advies gegeven worden op het lokaal overleg kinderopvang in september. Dit advies zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

De criteria vindt u terug in onderliggende bijlage.