Concessie- en toewijzingsvoorwaarden standplaats frituurkramen

Het college van burgemeester en schepenen stelde de nieuwe concessie- en toewijzingsvoorwaarden vast voor de vaste standplaatsen voor frituurkramen, met name Speelhoflaan, Europaplein, Ridder de Menten de Horneplein en het Stationsplein. De concessie- en toewijzingsvoorwaarden evenals het inschrijvingsformulier vind je hieronder.

De inschrijving voor deze concessie dient te gebeuren:

  • hetzij per aangetekende brief, te versturen aan het college van burgemeester en schepenen, stadskantoor, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden. De brief, het inschrijvingsformulier en de bijlagen dienen ten laatste toe te komen op het stadsbestuur op dinsdag 18 juni 2019.
  • hetzij door afgifte van de brief, inschrijvingsformulier en de bijlagen op het secretariaat van het stadsbestuur, stadskantoor, 2e verdieping en dit ten laatste op dinsdag 18 juni 2019.  

 

Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, zal u uitgenodigd worden tot het bieden op de concessie van de standplaats waarvoor u zich kandidaat stelde. De bieding zal plaatsvinden op woensdag 26 juni 2019 om 15u in het stadskantoor.