Code Rood blijft van kracht

donderdag 19 juli 2018

Sinds 1 juli geldt de code rood voor brandgevoeligheid in heel de provincie en deze preventieve code werd verlengd. Brandweerdiensten en natuurbeheerders zijn extra alert en staan stand-by om een beginnende
brand zo snel mogelijk te blussen, maar vragen ook de medewerking van elke burger om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden en kent niet altijd een natuurlijke oorzaak.

Sinds 3 juli 2018 geldt er een geheel verbod op kampvuren in Limburg en dit blijft van kracht zolang code rood van toepassing is en tot tegenbericht. Bovendien is er in een natuurgebied (en
tot 25m daarbuiten) geen enkele vorm van vuur meer toegestaan: roken, kaarsen, fakkels, vuurkorven, BBQ’s, enz.

We vragen voorzichtig te zijn en we ontraden de volgende activiteiten:
- Barbecues, vuurkorven en fakkels aansteken
- Vuurwerk afsteken
- Activiteiten waarbij vonken en gensters ontstaan: maaiwerken, onkruidbranders gebruiken, roofingwerken, ...

Code Rood blijft van kracht