Captatieverbod op alle ONbevaarbare waterlopen in Limburg

woensdag 20 mei 2020

In overleg met de partners betrokken bij het Limburgs droogte-overleg vaardigt de gouverneur met ingang van 21/05/2020 een captatieverbod uit op alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, uitgezonderd op de onbevaarbare waterlopen waarvan sprake is in het politiebesluit.

Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.

Meer informatie over het captatieverbod vind je terug op de website van Crisis Limburg: www.crisis-limburg.be/droogte2020

water droogte