Bubbelpret

Deze zomer organiseert de stad Sint-Truiden één vakantiewerking voor alle kinderen ter vervanging van de sportkampen, de vakantiewerking Jeugd Sport en Spel en de Buitenschoolse Kinderopvang Tutti Frutti.

WAT IS BUBBELPRET?
Bubbelpret zorgt voor een super leuke dag voor kinderen van 2,5 jaar tot 14 jaar. Je vindt ons op diverse locaties in Sint-Truiden en dit van 1 juli tot en met 21 augustus, met uitzondering van dinsdag 21 juli.

WAT MAG JE KIND VERWACHTEN?
Een gevarieerd aanbod van spelletjes, knutselactiviteiten, sport en beweging, animaties ter plaatse en een kleine uitstapjes binnen
Sint-Truiden. De activiteiten zullen zo veel mogelijk in open lucht doorgaan.

BEGELEIDING
De begeleiding in iedere bubbel bestaat uit een vaste volwassen medewerker en voldoende jobstudenten die er voor zorgen dat veiligheid en spelplezier hand in hand gaan. Per bubbel wordt er gewerkt met een
maximum van 50 kinderen. Alles over de veiligheidsmaatregelen vind je op pagina 7 van deze brochure.

WANNEER?
De werking vindt plaats elke werkdag van 7u ‘s morgens tot en met 18u ’s avonds. Er is opvang voorzien voor de kinderen tussen 7u en 9u en ze kunnen afgehaald worden vanaf 16u. Kinderen onder de 6 jaar kunnen uitzonderlijk afgehaald worden tussen 12u en 13u indien dit vooraf gemeld wordt bij de begeleiding.

Vroege opvang: Op vraag van ouders hebben we beslist om ook te starten met vroege opvang voor de bubbel van de tieners. 
Sinds maandag 6 juli is er dus de mogelijkheid om je kind reeds om 7u naar Bubbelpret te brengen in het Klokhuis.

TIENERWERKING VOOR JONGEREN VANAF 12 JAAR
Voor kinderen en jongeren tussen 12 en 14 jaar is er een tienerwerking in de lokalen van Habbekrats (Klokhuis) van 9u tot en met 18u. Voor hen voorzien we een avontuurlijk programma met onder andere smartphone
workshop, graffiti workshop, skate initiatie, …

Bereikbaarheid: 
Het klokhuis is niet te bereiken via het Sint-Pieter zwembad door de werken. Je kan op twee andere manieren naar de tienerwerking van Bubbelpret komen:
- via Zerkingen (de wijk achter de fruitveiling) en volgen tot de Trudobron 20; 
- via het kerkje van Sint-Pieter en het wandelpad te volgen ter hoogte van de Naamsesteenweg nr 151 (voor Haspo-Zuid: de Regenboogschool).

Opvang:
Jongeren zijn pas welkom vanaf 9u. Bubbelpret voor tieners biedt geen opvang vanaf 7u in tegenstelling tot de andere locaties waar Bubbelpret plaatsvindt. Hou hier dus zeker rekening mee. Er is wel opvang voorzien van 16u tot 18u.

Zelfstandig naar huis:
De tieners hebben de mogelijkheid om terug naar huis te vertrekken tussen 12u en13u. We wensen hiervoor expliciete toestemming van de ouders op een papier met handtekening van de ouder, een korte uitleg aangevuld met de naam van het kind. Indien we dit papier niet ontvangen, gaan we ervan uit dat de jongere tot maximaal 18u op Bubbelpret zal blijven. Ook voor het zelfstandig naar huis gaan vragen we toestemming van de ouders met een papiertje zodat de jongere tegen het einde van Bubbelpret ook zelfstandig naar huis mag gaan. Indien we zo'n papiertje niet krijgen, dan dienen ouders hun kind zelf te komen ophalen aan het Klokhuis.

Corona-maatregelen: Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen we dat de deelnemers altijd een mondmasker meebrengen. Ze moeten dit niet aandoen tijdens Bubbelpret, maar het kan zijn dat we op uitstap gaan, dan is dit wel nodig. Ook aan ouders die hun kind komen afzetten en ophalen vragen we om liefst het terrein niet te betreden, indien dit toch nodig is, dan vragen we aan de ouders om een mondmasker te dragen. Alvast bedankt voor uw begrip.

Meer info over Bubbelpret is terug te vinden op onze website.

Jeugd, Sport en Spel