Bouwlijn en rooilijn

Een rooilijn is de grens tussen het openbare domein en de private eigendommen.

De bouwlijn is de lijn waar de voorgevel van het gebouw mag starten. Deze moet duidelijk gemaakt worden op de stedenbouwkundige vergunning.

Indien het perceel gelegen is aan een gewestweg, neem je best contact op met het Agentschap Wegen en Verkeer, om te weten te komen of het perceel getroffen is door een rooilijn.