Grond | Gelinden - Overbrouck (11a81ca)

Dit perceel is te koop:

 • Percelen gelegen te Sint-Truiden – 14de afdeling (Gelinden) – sectie A – nrs. 558M en 556N
 • Adres: Overbroekstraat zn, 3800 Sint-Truiden – “Overbrouck het Gehucht”
 • Aard: bouwgrond
 • Samen groot volgens kadaster: 11a81ca 
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan zijn de percelen gelegen in woongebied met landelijk karakter
 • Perceel
  • Breedte: 24m
  • Diepte:
  • Watertoets: Het perceel is gedeeltelijk gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Onregelmatig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Grasweide
 • Bereikbaarheid: Goed bereikbaar
 • Vrij van pacht

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je de percelen op de kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71015A0558/00M000 en 71015A0556/00N000

Procedure

Te koop via Notaris Philip Odeurs, Houtmarkt 3, 3800 Sint-Truiden.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 juni 2024.

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top