Bomenbeleidsplan

De stad Sint-Truiden communiceert graag open en duidelijk over haar bomenkap-beleid.

Want bomen en bossen vormen samen een belangrijk en veelzijdig ecosysteem. Ze vangen namelijk de klimaatveranderingen mee op. Door een goed beheer hiervan, behouden we als stad de veerkrachtigheid en zorgen we voor meer biodiversiteit.

Bovendien vinden we de veiligheid en toegankelijkheid van onze natuur in Sint-Truiden erg belangrijk. Onze inwoners en toeristen kunnen er namelijk wandelen, fietsen, ontspannen, sporten, spelen… Om dit steeds te kunnen garanderen, is een bomenkap-beleid noodzakelijk.

Aan de hand van dit overzicht leggen we van a tot z uit waarom we als stad bepaalde bomen kappen en geven we enkele feiten weer over de bomen in Sint-Truiden.

De stad Sint-Truiden beschikt binnen haar bomenbeleidsplan over een bomeninventaris. Hierin is opgenomen welke bomen moeten vervangen worden en waar er terug gaan aangeplant worden.

Elke boom is belangrijk, we stellen dus alles in het mogelijke om hun te behouden (hitte bestendige stad, milieuconvenant, ..). Bvb door aangepast onderhoud, ondersteuning, …

Bomenbeleidsplan
Het bomenplan wil de cruciale plaats van bomen in de stad duidelijk maken en daar ook naar doen handelen, zowel in het ontwerp, de aanleg en het beheer van het openbare domein. Het focust zowel op het behoud van het huidige waardevolle bomenbestand als op het uitbreiden ervan. Het bomenplan is opgebouwd uit 3 onderdelen: inventaris, doelstellingen, en manier van uitvoeren.

Waarom moeten er bomen gekapt worden?

In sommige gevallen echter is het noodzakelijk om een boom te kappen:

 

  • De boom is ziek/stervende
  • De boom hindert de omgeving
  • Groeiplaats niet langer geschikt
  • Infrastructurele ingrepen
  • Veilgiheid

 

Scenario’s waarom een boom wordt gekapt:

  • De boom is dood: een boom dat dood is, verliest stilletjes aan zijn takken en droogt volledig uit. Dit zorgt voor een gevaarlijke situatie voor onze inwoners en toeristen. Zo kan een dode boom bijvoorbeeld tijdens een hevige storm omvallen.  Dit kan gepaard gaan met lichamelijke en/of materiële schade.

 

  • De boom hindert de omgeving: wanneer een boom een oprit, de straatverlichting of te dicht bij een huisgevel plaatsvindt, kan deze als hinderlijk beschouwd worden. In dit geval wordt de boom gekapt en wordt er een nieuwe geplant op een betere locatie.

 

  • De boom is ziek: het komt steeds vaker voor dat een boom al dan niet zichtbaar ziek is. In het geval dat een boom toch ongeneeslijk is van haar ziekte of plaag, wordt deze voor de veiligheid van natuur en mens gekapt. We doen er dus alles aan om massale sterfte door een ziekte of plaag te verkleinen.

 

  • De boom heeft geen geschikte groeiplaats meer: bomen moeten kunnen groeien op een ideale plaats waar ze alle ruimte krijgen om tot een volwaardige boom te ontwikkelen. Soms is dit niet meer mogelijk wanneer er bijvoorbeeld een straat heraangelegd wordt en de boom zijn oorspronkelijke groeiruimte verliest.

 

  • De boom vormt een onmiddellijk gevaar voor de omgeving. Hier wordt ook het advies ingewonnen van een externe bevoegde instantie zijnde de brandweer of een

 

Feit 1: bij onzekerheid vraagt de stad advies aan andere bevoegde instanties.
Wanneer er een boom beschermd is of de stad is niet zeker dat de boom klaar is om gekapt te worden, vraagt de stad advies aan andere bevoegde instanties zoals Agentschap Natuur & Bos of een boomchirurg. De stad doet er trouwens alles aan om de boom te behouden. Zo kan er een juiste beslissing worden genomen en wordt een boom niet onnodig gekapt.

 

De boom is gekapt, wat nu?
Het doel van de stad is om bomen die gekapt of verloren zijn, te vervangen door een nieuwe boom. Deze maatregel (1-op-1 boom vervanging) is ideaal voor een optimaal georganiseerde bomenpopulatie. Simpelweg wordt iedere boom vervangen door een nieuw exemplaar.

Feit 2: Het aanplanten van nieuwe bomen gebeurt enkel tussen 1 november en 31 maart.

Een nieuw exemplaar echter niet onmiddellijk worden aangeplant. De stad Sint-Truiden heeft namelijk beslist om bomen te planten tijdens de herfst- en wintermaanden. Waarom? Tijdens deze periode gaan de bomen in een soort van winterslaap want dan vallen de bladeren van de boom en valt de sapstroom stil. Dit is het ideale moment om de boom te planten want vanaf de lente ontwaken ze weer: het transport van voeding en water komt terug op gang.

 

Hoe kan ik zelf helpen of een boom dood of ziek is?
Zie je een boom bij jouw in de buurt waarvan je denkt dat deze ziek of dood is? Stuur dan jouw melding via het meldformulier.