Bijkomende PFAS-voorzorgen in gebied rond brandweerkazerne

vrijdag 29 april 2022

In de buurt van de brandweerkazerne (Zepperenweg 26)  heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS of poly- en perfluoralkylstoffen. Op het oefenterrein van de brandweer werd in het verleden PFAS-houdend blusschuim gebruikt.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid adviseert nu, op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek, om in aanvulling op de tijdelijke voorzorgsmaatregelen van 31 maart 2022 meer voorzorgsmaatregelen te nemen in het gebied van 100 meter rond de locatie.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Daardoor is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor jouw gezondheid, maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. 

Het lokaal bestuur heeft de omwonenden in het gebied van 100 meter rond de brandweerkazerne op de hoogte gebracht van een aantal maatregelen waarmee ze uit voorzorg blootstelling zo veel mogelijk kunnen beperken. Een overzicht van de maatregelen vind je op deze pagina. Daar vind je ook meer informatie over PFAS en de mogelijke effecten ervan.

Verder onderzoek

Tijdens verder onderzoek zal een contour van de verontreiniging bepaald worden, ook buiten het terrein. Het lokaal bestuur staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden onze bewoners steeds op de hoogte.

Meer informatie

Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS/PFOS vindt u op de centrale website www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling
Algemene vragen over PFAS/PFOS kunt u sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be.

Voor lokale informatie, maatregelen en updates kan je terecht op de www.sint-truiden.be/pfas en bij Peter Wiame, omgevingsambtenaar op het nummer 011 70 15 32 of peter.wiame@sint-truiden.be.

hygiene