Bijkomende metingen na vaststelling van PFAS onder het stort van Melveren

dinsdag 1 februari 2022

Het lokaal bestuur Sint-Truiden heeft op verschillende locaties onderzoek laten doen naar eventuele PFAS-vervuiling. De meetlocaties bevinden zich ter hoogte van de Melsterbeek, de grootste waterloop van Sint-Truiden, en het stort van Melveren.

De resultaten zijn binnen en de recente metingen leren dat de PFAS-waarden voor de Melsterbeek, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, voor zowel het slib als het water, geruststellend zijn en de toetsingsnorm niet overschrijden. De chemische stof PFAS tekent zich wel af in enkele staalnames van het grondwater onder het stort van Melveren. In drie van de elf peilbuizen op zes meter onder het maaiveld op het stort zelf, zijn er nu PFAS-waarden waargenomen. PFAS zijn chemische stoffen die je vooral via voeding en grondwater kan opnemen en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid.

Intussen heeft het lokaal bestuur de opdracht gegeven om bijkomende metingen te doen om de omvang van de verontreiniging te bepalen. De deskundigenorganisaties OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid zullen het lokaal bestuur Sint-Truiden bijstaan met deskundig advies en de onderzoeken mee opvolgen. Ook zal het Agentschap Zorg en Gezondheid nagaan of er aanleiding is om onmiddellijke ‘no-regret’-maatregelen te nemen voor de bevolking. 

Er is vandaag geen reden tot ongerustheid gezien het vermoeden van een zeer lokale verontreiniging en de geruststellende metingen in de Melsterbeek zelf.

Specifieke vragen

  • Met specifieke vragen kan je terecht bij OVAM op het nummer 1700.
  • Algemene vragen over PFAS/PFOS kan je sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be.
  • Voor lokale informatie, maatregelen en updates kan je contact opnemen met Peter Wiame, Milieu, op het nummer 011 701 532 of peter.wiame@sint-truiden.be