Bestuursinformatie

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de stad.

De 33 leden van deze raad worden om de 6 jaar verkozen door de inwoners van de stad, die minstens 18 jaar oud zijn. In de 33 leden zijn de 9 leden van het college van burgemeester en schepenen begrepen.

De gemeenteraad is belast met het goedkeuren van het budget en de rekeningen, het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel en de goedkeuring van grote werkzaamheden.

De Sint-Truidense gemeenteraad vergadert 10 à 12 keer per jaar, in principe iedere laatste maandag van de maand om 20u in de raadszaal van het stadhuis, Grote Markt.  De voorzitter leidt de vergadering, bijgestaan door de algemeen directeur. De vergaderingen van de raad zijn openbaar. Iedereen is van harte welkom op de openbare zitting.

Om 19u30 kan het publiek vragen stellen over agendapunten van algemeen belang van de betreffende openbare zitting. Burgers geven hun vragen op voorhand door via het secretariaat.
Op alle andere mondelinge vragen die tijdens het vragenhalfuurtje zelf geformuleerd worden, wordt ten laatste tijdens de volgende raadszitting geantwoord.

Belangstellenden kunnen zich gratis abonneren op de agenda van de gemeenteraad.