Beleidsrapporten

Hieronder kan je het bestuursakkoord 2019 - 2024 raadplegen.

Je kan hieronder ook het huidige meerjarenplan 2020-2025 raadplegen. Het meerjarenplan bestaat uit:

  • De strategische nota met een overzicht van de beleidsdoelstellingen
  • Het financiële doelstellingenplan
  • De staat van het financiële evenwicht

 

Ook de verschillende beleidsdocumenten in verband met het personeel kan je hieronder raadplegen.

  • rechtspositieregeling
  • deontologische code
  • organogram van de stad Sint-Truiden raadplegen.