Beleidsploeg CD&V, N-VA , Open VLD verhoogt de belastingen voor inwoners niet en investeert in belevingsvolle projecten voor de Truienaar

donderdag 22 december 2022

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft de aanpassing van haar meerjarenplan 2022-2025 voorgesteld. Daarbij ligt de focus op de afwerking van de lopende strategische projecten, goed voor een investering van meer dan 50 miljoen euro (2023-2025).
Centraal staan die projecten die de beleving en de levenskwaliteit van de Truienaren verhogen. Ook een belastingverhoging voor de inwoners komt er niet.

We blijven investeren in toekomstgerichte initiatieven die een directe impact hebben op de veiligheid in onze mooie stad. Veilige schoolomgevingen, een duidelijk parkeerbeleid met parkeergeleiding en de aanleg van de fietsring rond het centrum van de stad moeten de mobiliteit optimaliseren. Het masterplan Stationsomgeving is een ander project dat hierop aansluit. Met een tunnel onder het spoor verbinden we het woongebied en de nieuwe school met het centrum.

Daarnaast werken we verder aan projecten die zorgen voor nog meer beleving en levenskwaliteit voor de Truienaren en die bovendien ons erfgoed als trekpleister voor onze regio op de kaart zetten. Zoals een recreatiepark met speelbos en belevingstuin in ‘t Speelhof en de aanleg van een park met skatepiste op de Veemarktsite. Het stadsbestuur herwaardeert de Burcht van Brustem binnen het cultuurhistorisch landschap van Haspengouw waardoor dit eindelijk opnieuw ‘leesbaar’ en ontsloten wordt.

 

Onze stad klaarstomen voor de toekomst
Tal van projecten werden de voorbije jaren opgestart en zijn in uitvoering. Als beleidsploeg vinden we het belangrijk om dit, waar mogelijk, te doen. Via investeringen, die maximaal door eigen middelen worden gegenereerd, stomen we onze stad klaar voor de uitdagingen van morgen. We zijn trots dat we als beleidsploeg die vooruitgang samen met een dynamische administratie kunnen realiseren.
 

Effecten van de energiecrisis
De coronacrisis, die er in 2020-2021 financieel stevig inhakte, werd onmiddellijk gevolgd door een energiecrisis door het conflict in Oekraïne. Opnieuw hebben we maatregelen moeten nemen om de meest getroffenen maar ook de eigen organisatie te helpen. Hiervoor werden budgettaire aanpassingen voorzien zoals energiebesparingsmaatregelen en bijsturingen volgens de noden op sociaal vlak. We beslisten om de belastingen voor de inwoners niet te verhogen. De financiële druk bij de gezinnen is al hoog genoeg.

 

INFO:

Onze ambitieuze meerjarenbegroting vertaalt zich als volgt:

 • de belastingen voor de inwoners verhogen niet
 • een taks op energie- en telecomdragers
 • het budget wordt bijgestuurd volgens de noden op sociaal vlak
 • energiebesparende maatregelen worden genomen
 • het budget ter ondersteuning van de economie, handel en horeca stijgt
 • middelen worden vrijgemaakt voor burgerparticipatie
 • investeringen in veilige mobiliteit, beleving en onze erfgoedsites staan voorop
 • de focus blijft op een goede dienstverlening voor de Truienaren met een efficiënte en slimme stadsorganisatie die zich richt op haar kerntaken
   

Strategische projecten in uitrol:

 1. Masterplan Stationsomgeving. Er wordt een tunnel onder spoor aangelegd die de achterliggende buurt, het woongebied en de nieuwe school, met het centrum verbindt.
 2. Fietsring rond het centrum van de stad
 3. Ontharding Veemarkt. 13.000m² grijze betonnen vlakte van de Veemarkt wordt onthard. In de plaats komt er een groene zone waar ook water een belangrijke rol krijgt. De site wordt zo de groenblauwe link tussen de stad en het Speelhof.
 4. Revalorisatie van Speelhof en Burcht Brustem
 5. Parking voor gratis langparkeren aan de N722
 6. Creatie van dorpsnetwerken in cluster Groot-Gelmen, Engelmanshoven en Gelinden met herbestemming kerken
stadhuis