Beleidsplannen en personeel

Hieronder kan je het bestuursakkoord 2019 - 2024 raadplegen.

Raadpleeg hier ook: de budgetwijziging 2018, de jaarrekening 2018,  het budget 2019, het budget van het OCMW 2019, de jaarrekening van het OCMW 2018 en het jaarverslag van het OCMW 2018.

Je kan hieronder ook het huidige meerjarenplan 2014-2019 raadplegen. Het meerjarenplan bestaat uit:

  • De strategische nota 2014-2019 met een overzicht van de beleidsdoelstellingen
  • Het financiële doelstellingenplan
  • De staat van het financiële evenwicht

 

Ook de verschillende beleidsdocumenten in verband met het personeel kan je hieronder raadplegen.

  • rechtspositieregeling
  • deontologische code
  • organogram van de stad Sint-Truiden raadplegen.