Belastingreglement standplaats op openbare markten en op openbaar domein

Datum bekendmaking maandag 25 maart 2019 Datum zitting maandag 18 maart 2019 Gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 18 maart 2019 werd een nieuw gemeentelijk belastingreglement voor ambulante handel op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten goedgekeurd.

Het belastingreglement bepaalt de belasting die de marktkramer verschuldigd is aan de stad.

De standplaatsrechten voor de abonnementen op de openbare markten worden als volgt vastgelegd:

  1. Belasting van 2,50 euro per strekkende meter, die wordt gebruikt voor de verkoop;
  2. Aansluiting op het elektrisch net: 100 euro op jaarbasis (aansluiting van een kraam met een drijfkrachtaansluiting: 200 euro op jaarbasis);
  3. De standplaatsrechten worden jaarlijks berekend en geëist ten laatste op 31 januari, volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft;
  4. Standhouders per abonnement die slechts 6 keer per jaar afwezig zijn, met uitzondering van afwezigheid vanwege de verplaatste markten door de augustus- en carnavalkermis of een ander evenement, wordt een korting van 30% toegestaan op de standplaatsrechten. Het abonnement dient betaald te zijn uiterlijk op de datum, vermeld op het aanslagbiljet, zo niet vervalt de korting.

De standplaatsrechten voor de losse deelnemers op de openbare markten  worden als volgt vastgelegd:

  1. Belasting van 2,50 euro per strekkende meter, die wordt gebruikt voor de verkoop, met een min. van 10 euro;
  2. Aansluiting op het elektrisch net: 5 euro (aansluiting van een kraam met een drijfkrachtaansluiting: 10 euro);
  3. Het standplaatsrecht is eisbaar door de marktleider op het ogenblik dat de standplaats wordt ingenomen.

De belasting voor de demonstreerders op de openbare markten bedraagt 2,50 euro per strekkende meter, die wordt gebruikt voor de verkoop.

De standplaatsrechten zijn niet verschuldigd:

  • wanneer de Haspengouw markt wegens de augustus- en carnavalkermis of een ander evenement tijdelijk wordt verplaatst naar een andere locatie;
  • voor de occasionele verkopen met niet-commercieel karakter.

De belasting voor de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten voor abonnementen en losse deelnemers bedraagt 3 euro per m² per dag.

Naar top