Belastingreglement op ontbreken parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een éénmalige belasting geheven op ontbrekende autoparkeerplaatsen en/of fietsenstallingen. Dit belastingreglement is van toepassing op elke omgevingsvergunning (nieuwbouw, herbouw, verbouwing), waarvan de aanvraag plaatsvindt na de inwerkingtreding van dit reglement.

Het aantal parkeerplaatsen of fietsenstallingen wordt berekend overeenkomstig de parkeernorm bepaald in de geïntegreerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, verkavelingsvoorschriften, de bijzondere plannen van aanleg en/of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De belasting wordt vastgesteld op 10.000 euro per ontbrekende autoparkeerplaats en 500 euro per ontbrekende fietsenstalling.

Het belastingreglement kan je hieronder raadplegen.

BijlageGrootte
PDF icon Belastingreglement op ontbreken van parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen - bekendgemaakt op de website op 19 februari 2020100.29 KB