belasting op rendez-voushuizen en privéclubs

Als rendez-voushuis wordt beschouwd : een gebouw met een plaats of plaatsen,  (kamer, appartement, salon, e.d.) die al dan niet tegen vergoeding ter beschikking wordt of worden  gesteld voor een intieme ontmoeting tussen personen, zonder dat het de bedoeling is om er te overnachten.

Als privé-club wordt beschouwd : elke inrichting of gelegenheid waar de  mogelijkheid geboden wordt om dranken te gebruiken en waarvan de toegang afhankelijk gesteld is van het vervullen van zekere formaliteiten en voorbehouden is voor zekere personen

Voor wie?
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die geldt als exploitant van het rendez-voushuis of de privé-club.
Wanneer de zaak wordt geëxploiteerd door een zaakwaarnemer of een andere aangestelde, is de belasting verschuldigd door de lastgever.

Te betalen bedrag?
De belasting op de rendez-voushuizen wordt vastgesteld op:
- 500,00 EUR per plaats. De belasting wordt berekend per afzonderlijke vestiging.

De belasting per privé-clubs wordt vastgesteld op:
- 3 720,00 EUR  voor privé-clubs met een oppervlakte tot 150m²
- 7 440,00 EUR  voor privé-clubs met een oppervlakte van + 150 m²

Als oppervlakte geldt in dit verband de oppervlakte van de ruimte die toegankelijk is voor het publiek.

Reglement gepubliceerd op de website van de stad Sint-Truiden op 18 december 2012.

BijlageGrootte
PDF icon belasting_rendez_voushuizen_en_privéclubs.pdf27.64 KB